F©Rs vederlagsfordeling i 2019

F©R skal i 2019 dele ut opphavsrettslige vederlag for produksjoner vist på TV og tilbudt på visse strømmeplattformer i visningsåret 2017.

Dessverre har vi hatt tekniske feil med den portalen som ble brukt til fordeling i 2018. Du skal derfor ikke bruke portalen i år, men søke om vederlag slik vi beskriver nedenfor.

Dersom du har registrert deg på produksjoner i portalen etter at fjorårets registreringfrist utløp 29. mai 2018, må du registrere dette på nytt nå. Vi beklager dette. Produksjoner som du søkte om vederlag for i 2018, trenger du derimot ikke å registre deg på en gang til.

Fristen for registrering i 2019 var 13. juni kl. 23.59.

Søknadsprosessen for vederlag fra F©R i 2019:

Følgende veiledning ble publisert i forkant av registreringsrunden som gjaldt visningsåret 2017:

Du må registrere deg ved å fylle ut og sende inn skjema som gjelder den verkstypen din(e) produksjon(er) hører inn under. Av praktiske årsaker har vi to skjemaer med tilhørende sendelister.

Ha klar dine arbeidskontrakter for opplasting før du starter med skjemaene.

Animasjon, dokumentar, kortfilm, spillefilm, musikkvideo og TV-drama:

 • Søknadsskjema 1 Søknadsfristen er nå gått ut, og skjemaet er stengt.
 • Sendeliste 1

TV-underholdning:

 • Søknadsskjema 2 Søknadsfristen er nå gått ut, og skjemaet er stengt.
 • Sendeliste 2

Særskilte enkeltproduksjoner tilbudt for strømming på HBO Nordic og NRK.no:


Generell veiledning

Har du problemer med å åpne søknadsskjemaene?

Søknadsskjemaene er elektroniske. Portalen som ble brukt i fjor, baserte seg på epostadresse som brukernavn. Søknadsskjemaene vi bruker i år, forutsetter også at du oppgir e-postadressen din. Skjemaene inneholder et felt for opplasting av arbeidskontrakt, og «snakker» derfor ikke like godt med alle e-posttjenere. Arbeidskontrakten(e) trenger vi for å verifisere at søkeren har rettigheter i behold på produksjonen. Dersom du ikke får åpnet skjemaet, kan du prøve å bytte e-postkonto – mange har allerede flere epostadresser, og eventuelt kan du etablere en gratis gmail-konto, yahoo-konto e.l. Dersom du ikke kan eller ønsker å bruke en annen e-postkonto, ber vi om at du sender en e-post til for@filmforbundet.no, så finner vi en annen løsning sammen. Vær oppmerksom på at registreringsrunden erfaringsmessig medfører svært mange henvendelser til F©R, slik at det kan ta noe tid før vi rekker å hjelpe deg videre.

Hvordan registrere seg på flere episoder

Flere rettighetshavere har spurt hvordan de skal registrere at de kun har jobbet på noen av episodene av en gitt produksjon/sesong. I slike tilfeller skal du registrere deg på det antall episoder som er angitt kontrakten din. Dersom dette endret seg etter at kontrakten ble inngått, må du skaffe skriftlig dokumentasjon på endringen, og sende oss slik at vi kan verifisere at du har rettigheter i behold.

Dersom du har hatt flere fagfunksjoner på samme produksjon, må du registrere for hver fagfunksjon hvor mange episoder dette gjaldt. Husk at det samlede vederlaget for hver produksjon skal fordeles på ulike fagfunksjoner etter en gitt fordelingsnøkkeL, dersom flere delte én fagfunksjon på produksjonen, må disse rettighetshaverne dele andelen som settes av til den fagfunksjonen.

Dersom det er usikkert hvor mange eller hvilke episoder du faktisk har jobbet på, bør du derfor avtale med de andre som hadde samme fagfunksjon på produksjonen, hvordan rettighetene skal fordeles mellom dere. Deretter kan du registrere deg på det antallet episoder som tilsvarer den fordelingen dere ble enige om. Husk at F©R fordeler vederlag på grunnlag av de søknadene vi mottar. F©R kan ikke og skal ikke ettergå hvordan produksjonsarbeidet i praksis var fordelt mellom medlemmene av crewet.

Eksempel på registrering på episoder i en rettighetshavergruppe:

Fire lydsjefer fordelt på en tv-serie på 8 episoder kan for eksempel registrere seg slik:

 • Lydsjef 1: 12,5 % eierandel (basert på enighet, arbeidsperiode o.s.v.) = registrerer seg på 1 episode (av 8)
 • Lydsjef 2: 12,5 % eierandel (basert på enighet, arbeidsperiode o.s.v.) = registrerer seg på 1 episode (av 8)
 • Lydsjef 3: 25 % eierandel (basert på enighet, arbeidsperiode o.s.v.) = registrerer seg på 2 episoder (av 8)
 • Lydsjef 4: 50 % eierandel (basert på enighet, arbeidsperiode o.s.v.) = registrerer seg på 4 episoder (av 8)

Dersom unntaksvis alle rettighetshaverne i en gruppe seg imellom blir enige om en annen fordeling enn det som følger av de foreliggende arbeidskontraktene, kan dere sende inn en signert avtale til for@filmforbundet.no innen fordelingsfristen. Avtalen må i så fall være signert av alle rettighetshaverne som har delt fagfunksjon på produksjonen.

Generelt om vederlag fra F©R

Husk at det er rettigheter i behold du primært får vederlag for.

 • Fra og med visningsåret 2016 betaler F©R som hovedregel kun ut vederlag for TV-distribusjon til de som laster opp signerte arbeidskontrakter med opphavsrettigheter i behold.
 • Om du har overdratt alle rettigheter til produsent, kringkaster eller annen rettighetserverver i din arbeidskontrakt, har du som hovedregel ikke rett til vederlag, med unntak av privatkopieringsvederlag. Beskrivelse av hvordan du kan sikre retten til vederlag finner du her: Rettighetsklausuler
 • Sikre dine rettigheter og vederlag for fremtiden: Signér forvaltningskontrakt med F©R

 

Utbetaling av vederlag i 2019

Høsten 2019 utbetalte F©R vederlag for visningsåret 2017 etter utregning og fordeling på grunnlag av den fordelingsplanen som var blitt vedtatt av F©Rs generalforsamling.

For alle fordelingsrunder gjelder at utregningen kan først begynne når alle søknader er mottatt og årets registreringsrunde er avsluttet. Derfor er det nødvendig å sette en frist for innsending av søknader, slik at neste etappe i fordelingsarbeidet kan starte.

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: faktura@filmforbundet.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2020 Privacy Statement