Foto: Stunt og spesialeffekter AS

Kurs i regi av Norsk filmforbund

Kurskalender vår og høst 2019

I 2019 vil vi gjennomføre fire kurs i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) tilpasset film- og TV-produksjoner:

 

OSLO

Samling 1: tors. 28. feb. og fre. 1. mars
Samling 2: tors. 14. og fre. 15. mars

4 dagers HMS-kurs

Dag 1 og 2: NFI, Dronningens gate 16

Dag 3 og 4: Røverstaden, Munkedamsveien 15G


 Gjennomført
STAVANGER
Samling 1: fredag 24. og lørdag 25. mai
Samling 2: mandag 3. og tirsdag 4. juni

4 dagers HMS-kurs

Sted: Sølvberget


Gjennomført

OSLO
Samling 1: tors. 28. og fre. 29. november
Samling 2: tors. 5. og fre. 6. desember

4 dagers HMS-kurs Meld deg på her

TROMSØ

Tirs. 12. - fre. 15. november

4 dagers HMS-kurs

Meld deg på her

 

“Sikkerhet er kunsten å sørge for at visse ting ikke skjer”
Salman Rushdie

 

Norsk filminstitutt (NFI) har nå innført som vilkår for utbetaling av tilskudd at det kan dokumenteres at søker har en HMS-plan med risikoanalyse, tiltaksplaner og systemer for rapportering og evaluering av avvik. Tilsvarende krav er også innført i spillefilmoverenskomsten mellom Norsk filmforbund og Virke Produsentforeningen. Arbeidsmiljøloven stiller videre krav til at ledere, mellomledere og verneombud som håndterer disse oppgavene har dokumentert kompetanse.

 

For at HMS ikke skal bli en papirøvelse, er det avgjørende å utvikle HMS-rutiner som er tilpasset vår bransje. Våre forelesere er filmvitere, jurister, fagsjefer og spesialister som alle har lang fartstid fra bransjen. Som kursdeltaker utfordres du til å bli med på å utvikle løsninger som virker sammen med de arbeidsredskapene vi allerede har, som manus, prod.-plan, ukeplan og dagsplan. Vårt mål er at dette skal gi bedre arbeidsmiljø, økt trygghet og kreativitet, redusere tidsavbrudd i produksjonene og sikre et ikke-diskriminerende arbeidsmiljø ved hjelp av systematiske varslingsrutiner.

 

Fullført 4-dagers kurs gir lovpålagt kompetansebevis fra Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring. Ved å gå HMS-kurset viser du at du tilhører den seriøse delen av bransjen og ønsker det beste for produksjonen og dine medarbeidere.  

 

HMS-kurset består av fire hovedtemaer:

  • Dag I Innføring: Motivasjon og innføring i AML. Quiz, filmvisning og diskusjon.
  • Dag II Risikoanalyse: Arbeid i grupper med konkret manus og nedbrekk utviklet av NFF.
  • Dag III Fagkunnskap: Hvilke spesifikke utfordringer/ krav møter vi i vår bransje?
  • Dag IV Systematisk HMS arbeid: Bedriftens verneplan, verneombud, tillitsvalgte og internkontrollforskriften.

 

MER OM KURSPLANEN

Dag 1: ABC om Arbeidsmiljøloven (AML)

- hva, hvorfor og hvordan arbeider vi med helse miljø og sikkerhet.

- Videovisning av farlige hendelser og ulykker innen film og tv- produksjon

- Quiz med bruk av AML

- Erfaringsdeling. Har du opplevd farlig arbeid? Hva førte til fare, og hvordan kunne det vært unngått.

 

Dag 2: Risikoanalyse. Sannsynlighet x konsekvens = risiko.

For å redusere risiko må vi analysere situasjonen og iverksette tiltak som reduserer sannsynlighet og/ eller konsekvens. En slik analyse er internasjonal standard.

- Gruppearbeid: “Thale og Louise”, manus og produksjonsplan m skyteliste. Deltakerne foretar risikoanalyse og foreslår tiltak i en strukturert plan. Diskusjon i plenum.

- Hva gjør vi når planen endres på morgenbrief? Ny runde i gruppearbeid og plenum.

- Hvordan planlegge for det uplanlagte? Særlige utfordringer for dokumentarfilm.

 

Dag 3: Fagspesifikke utfordringer. Vi har invitert kompetente bransjeaktører innen Grip, stunt, SFX og dokumentarfilm til å innlede om noen av de spesifikke utfordringer innen film og tv-produksjon. Hvordan håndterer vi situasjonen når kamera er på en arm, en bil, en kran eller drone? Hvordan forholder vi oss til at en rekvisitt begynner å snakke, fly eller brenne? Hvor trekker vi grensen for at en skuespiller må erstattes med kompetent stuntperson? Hvilke kompetanse kreves for å rigge, samordne og utføre et stunt?

 

Dokumentarfilmens særegne utfordringer. Hvordan planlegge for det uplanlagte i mangel av manus? Hvordan håndtere filmskapernes integritet og sikkerhet når man går tett på kildene i utsatte og farlige situasjoner? Hvordan forberede seg på at hovedkarakteren i filmen kan miste friheten eller livet? Kan slike arbeidsforhold føre til senskade?

 

Dag 4: Systematisk HMS. Hvordan innrette virksomheten og den enkelte produksjon slik at man både ivaretar den faktiske sikkerheten og lovens krav om å "kunne gjøre rede for planer og tiltak som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø”? Her samarbeider vi med HMS leder og producere i NRK og TV2, samt erfarne produsenter innen dokumentar- og fiksjonsfilm.

 

Kursene er støttet av Norsk Filminstitutt. Kursene i Oslo gjennomføres med støtte av Viken filmsenter. Kurset i Rogaland i mai/juni 2019 støttes av Filmkraft Rogaland. Vi søker de øvrige regionale sentrene om støtte til gjennomføring i de aktuelle regionene.

 

Takk til lokale tilretteleggere: Oslo 16, Filmparken på Jar, Dagslys AS, NFI:LAB og Vestnorsk filmsenter.

 

Kontakt

For spørsmål om kurs og kompetanse:

        Jostein Brå Oksavik 
        prosjektleder kurs og kompetanse
        jostein@filmforbundet.no

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 13.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: norsk.filmforbund@mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement