Foto: Stunt og spesialeffekter AS

Kurs i regi av Norsk filmforbund

Kurs

Vi i Filmforbundet samarbeider med Virke om å tilby og gjennomføre kurs i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) tilpasset film- og TV-produksjoner. Les våre nyhetsbrev og følg med på sosiale medier for å få med deg neste kurs.

 

“Sikkerhet er kunsten å sørge for at visse ting ikke skjer”
Salman Rushdie

 

Norsk filminstitutt (NFI) har innført som vilkår for utbetaling av tilskudd at det kan dokumenteres at søker har en HMS-plan med risikoanalyse, tiltaksplaner og systemer for rapportering og evaluering av avvik. Tilsvarende krav er også innført i spillefilmoverenskomsten mellom Norsk filmforbund og Virke Produsentforeningen. Arbeidsmiljøloven stiller videre krav til at ledere, mellomledere og verneombud som håndterer disse oppgavene har dokumentert kompetanse.

 

For at HMS ikke skal bli en papirøvelse, er det avgjørende å utvikle HMS-rutiner som er tilpasset vår bransje. Våre forelesere er filmvitere, jurister, fagsjefer og spesialister som alle har lang fartstid fra bransjen. Som kursdeltaker utfordres du til å bli med på å utvikle løsninger som virker sammen med de arbeidsredskapene vi allerede har, som manus, prod.-plan, ukeplan og dagsplan. Vårt mål er at dette skal gi bedre arbeidsmiljø, økt trygghet og kreativitet, redusere tidsavbrudd i produksjonene og sikre et ikke-diskriminerende arbeidsmiljø ved hjelp av systematiske varslingsrutiner.

 

Fullført 4-dagers kurs gir lovpålagt kompetansebevis fra Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring. Ved å gå HMS-kurset viser du at du tilhører den seriøse delen av bransjen og ønsker det beste for produksjonen og dine medarbeidere.  

 

HMS-kurset består av fire hovedtemaer:

  • Dag I Innføring: Motivasjon og innføring i AML. Quiz, filmvisning og diskusjon.
  • Dag II Risikoanalyse: Arbeid i grupper med konkret manus og nedbrekk utviklet av NFF.
  • Dag III Fagkunnskap: Hvilke spesifikke utfordringer/ krav møter vi i vår bransje?
  • Dag IV Systematisk HMS arbeid: Bedriftens verneplan, verneombud, tillitsvalgte og internkontrollforskriften.

 

MER OM KURSPLANEN

Dag 1: ABC om Arbeidsmiljøloven (AML)

- hva, hvorfor og hvordan arbeider vi med helse miljø og sikkerhet.

- Videovisning av farlige hendelser og ulykker innen film og tv- produksjon

- Quiz med bruk av AML

- Erfaringsdeling. Har du opplevd farlig arbeid? Hva førte til fare, og hvordan kunne det vært unngått.

 

Dag 2: Risikoanalyse. Sannsynlighet x konsekvens = risiko.

For å redusere risiko må vi analysere situasjonen og iverksette tiltak som reduserer sannsynlighet og/ eller konsekvens. En slik analyse er internasjonal standard.

- Gruppearbeid: “Thale og Louise”, manus og produksjonsplan m skyteliste. Deltakerne foretar risikoanalyse og foreslår tiltak i en strukturert plan. Diskusjon i plenum.

- Hva gjør vi når planen endres på morgenbrief? Ny runde i gruppearbeid og plenum.

- Hvordan planlegge for det uplanlagte? Særlige utfordringer for dokumentarfilm.

 

Dag 3: Fagspesifikke utfordringer. Vi har invitert kompetente bransjeaktører innen Grip, stunt, SFX og dokumentarfilm til å innlede om noen av de spesifikke utfordringer innen film og tv-produksjon. Hvordan håndterer vi situasjonen når kamera er på en arm, en bil, en kran eller drone? Hvordan forholder vi oss til at en rekvisitt begynner å snakke, fly eller brenne? Hvor trekker vi grensen for at en skuespiller må erstattes med kompetent stuntperson? Hvilke kompetanse kreves for å rigge, samordne og utføre et stunt?

 

Dokumentarfilmens særegne utfordringer. Hvordan planlegge for det uplanlagte i mangel av manus? Hvordan håndtere filmskapernes integritet og sikkerhet når man går tett på kildene i utsatte og farlige situasjoner? Hvordan forberede seg på at hovedkarakteren i filmen kan miste friheten eller livet? Kan slike arbeidsforhold føre til senskade?

 

Dag 4: Systematisk HMS. Hvordan innrette virksomheten og den enkelte produksjon slik at man både ivaretar den faktiske sikkerheten og lovens krav om å "kunne gjøre rede for planer og tiltak som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø”? Her samarbeider vi med HMS leder og producere i NRK og TV2, samt erfarne produsenter innen dokumentar- og fiksjonsfilm.

 

 

Kontakt

For spørsmål om kurs og kompetanse:

        Jostein Brå Oksavik 
        prosjektleder kurs og kompetanse
        jostein@filmforbundet.no

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement