Aktuelt

Nyhetsarkiv

Informasjon vedrørende Marius Pinnås Sørvik's konkurs

18. juni 2018 Tags:

Kjære medlemmer, det er mange som har henvendt seg til oss vedrørende denne saken og i den anledning følger her informasjon.

I en kjennelse fra Nedre Romerike tingrett 24. august 2017 ble Marius Pinnås Sørvik slått konkurs.

Bakgrunnen for konkursen var manglende lønns-og honorarutbetalinger til både Norsk Skuespillerforbund og Norsk filmforbunds medlemmer, herunder bl.a på produksjonene "Inntrengere" som ble innspilt sommeren 2016, og "Fullt Alvor".

Vi har dessverre fått nye henvendelser og bekymringsmeldinger etter konkurs-saken nå er avsluttet.

Vi ber derfor om at skuespillere og filmarbeidere tar kontakt med henholdsvis Norsk Skuespillerforbund eller Norsk filmforbund dersom dere får forespørsler fra Marius Pinnås Sørvik selv eller noen av de selskaper han har presentert seg under; "Oktober Film", "Pinnås Productions", "Studio 35 AS" og nå senest "New Aggregate Films".

Med vennlig hilsen Norsk filmforbund

 


Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo


Org.nr. 971 480 238

Tlf: 21 52 33 80

Epost (generelle henvendelser):
post@filmforbundet.no

Medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

 

 

Norsk filmforbund © 2019 Privacy Statement