Aktuelt

Nyhetsarkiv

Brudd i forhandlingene mellom Norsk filmforbund og Virke

29. juni 2018 Tags:

Filmforbundet og Virke forhandlet 27.06.18 med sikte på å få til en revisjon av TV-underholdningsoverenskomsten. Våre viktigste krav var at alle våre medlemmer som jobber på TV-underholdning skulle inn under overenskomsten for å kunne nyte godt av de lønns- og arbeidsforholdsbetingelser som overenskomsten skal sikre og at lønnssatsene måtte økes på en slik måte at de tok igjen noen av det etterslepet vi har opplevd de siste 2 årene. Etter 11 ½ timer forhandlinger måtte vi erkjenne kl. 00:20 at det ikke var mulig å få Virke til å imøtekomme kravene våre. Vi opplever at vi leverte nøkterne og anstendige krav og er derfor skuffet over at Virke ikke viste den løsningsorienteringen som ville ha vært nødvendig for å få til en enighet. Vi sa oss villige til å frafalle en rekke krav for å komme Virke i møte, men opplevde dessverre ikke at arbeidsgiversiden viste samme vilje til å flytte sine posisjoner. Partene møtes derfor til mekling hos Riksmekler en gang på seinsommeren/tidlig høst 2018.

Nå trenger vi oversikt over alle TV-underholdningsproduksjoner som kjøres høsten 2018 og der trenger vi deres hjelp. Vi ber dere derfor om en mail med oversikt over alle produksjoner og produksjonsselskap dere kjenner til som går fra august og ut høsten. 

Jeg ber også om at alle som har jobbet på TV-underholdningsproduksjoner så langt i 2018 og som ikke allerede har sendt inn signerte kontrakter for 2018, at det sendes inn så snart som mulig til sverre@filmforbundet.no slik at vi har så god faktaoversikt som mulig når vi går i meklingen. Jeg ber dere også om at dere sprer dette i nettverkene deres. 

 


Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2022 Privacy Statement