Aktuelt

Nyhetsarkiv

Brudd i forhandlingene om TV-dramaoverenskomsten

30. juni 2018 Tags:

Filmforbundet og Virke forhandlet 28.06.18 med sikte på å få til en revisjon av TV-dramaoverenskomsten. Våre viktigste krav var:
1) å få på plass et lønnssystem for TV-drama for å komme bort fra kun anbefalte lønnssatser,
2) få konseptuernede regissør inn i overenskomsten,
3) samme formulering om stabsmøte, nattarbeid og opphavsrett som på spillefilm 

Etter 11 ½ timer forhandlinger måtte vi kl 00:15 erkjenne at det ikke var mulig å få Virke til å imøtekomme kravene våre til tross for at vi prøvde å komme dem i møte ved kun å forhandle om lønnssystem og legge alle andre krav til side under denne forhandlingen. 

Vi opplever at vi leverte nøkterne og anstendige krav og er derfor skuffet over at Virke ikke viste den løsningsorienteringen som ville ha vært nødvendig for å få til en enighet. 

Partene møtes derfor til mekling hos Riksmekler en gang på seinsommeren/tidlig høst 2018.

Nå trenger vi oversikt over alle TV-dramaproduksjoner som kjøres høsten 2018 og der trenger vi deres hjelp. Vi ber dere derfor om en mail med oversikt over alle produksjoner og produksjonsselskap dere kjenner til som går fra august og ut 2018. 

Jeg ber også om at alle som har jobbet på TV-dramaproduksjoner så langt i 2018 og som ikke allerede har sendt inn signerte kontrakter for 2018, at det sendes inn så snart som mulig til sverre@filmforbundet.no slik at vi har så god faktaoversikt som mulig når vi går i meklingen. Jeg ber dere også om at dere sprer dette i nettverkene deres. 

 

Med vennlig hilsen / Yours sincerely

SVERRE PEDERSEN Forbundsleder
NORSK FILMFORBUND Dronningensgate 16 Filmens Hus I 0152 Oslo


Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2022 Privacy Statement