Aktuelt

Nyhetsarkiv

Pressemelding fra Norsk filmforbund (NFF) 01.09.2018

2. september 2018 Tags:

Meklingen mellom Norsk filmforbund og Virke Produsentforeningen ble todelt.

 

På området TV-underholdning er det med stor glede vi kan meddele at partene kom til enighet om ny TV-underholdningsoverenskomst. Partene hadde meklet på overtid, og kom kl. 05.00 lørdag til en løsning.

 

På  området TV-drama endte meklingen dessverre i brudd etter to dagers hardt arbeid for å finne en løsning. Dette var klart da partene meklet på 12 timer overtid og fremdeles sto for langt fra hverandre til å kunne enes om ny overenskomst på TV-drama.

 

Pressemelding 01.09.2018 Pdf

 

Kort om Norsk filmforbund

NFF er film- og TV-bransjens største fagforening, og representerer i dag omkring 1 200
medlemmer som omfatter alt fra regissører, manusforfattere, fotografer, klippere og annen
stab som jobber på norske film- og tv-produksjoner.

 

Årets oppgjør

NFF og Virke skulle forhandle hos Riksmekler torsdag 30. og fredag 31. august. Nå ser vi med glede på en enigheten partene kom frem til på området TV-underholdning. Utfallet etter meklingen på område TV-drama er derimot dypt urovekkende. Det er her sterkt beklagelig at Virke ikke kom oss i møte på område TV-drama, og når våre sentrale krav ikke kunne innfris på en tilfredsstillende måte hadde Filmforbundet ikke noe annet valg enn å benytte seg av streikevåpenet. For vi kan ikke godta at våre medlemmer skal gå ned i lønn eller få dårligere vilkår enn de de allerede har. Noe annet ville vært uakseptabelt for våre medlemmer, og streikeviljen er stor!.

 

TV-drama

Lik lønn for likt arbeid! TV-dramaboomen har vært en gullgruve for produsenter og distributører, men våre medlemmer opplever fremdeles å måtte kjempe for å få en anstendig lønn for arbeidet hver gang de skal på et nytt prosjekt. En sentral målsetning for årets forhandlinger var derfor å etablere et minstelønnssystem med satser som tilsvarer arbeidet som utføres i disse prosjektene. TV-dramaproduksjoner ansetter i stor grad kompetente film og TV-arbeidere fra spillefilmområdet og det er derfor naturlig at deres lønn tilsvarer den tariffbaserte minstelønnen på spillefilm - lik lønn for likt arbeide! Det er også suksessfaktoren i norsk dramaproduksjon at det her hentes krefter og erfaring fra arbeid med spillefilm. Dessverre nektet Virke å komme oss i møte, men presset på for å innføre et lønnssystem der våre medlemmer vil gå ned i lønn. Selv om vi strakk oss så langt vi overhodet kunne for å lande et lønnssystem er lønnsnedgang ikke et alternativ. Når forhandlingene var 13 timer på overtid og fremdeles ikke i nærheten av et oppgjør som ivaretar våre medlemmer lønns- og arbeidsvilkår, hadde NFF ikke noe annet valg enn å ta sine medlemmer ut i streik.

 

TV-underholdning

På TV-underholdning opplevde NFF sterk motstand til vårt rimelige krav om at alle våre medlemmer skulle omfattes av overenskomsten. Dette var vårt viktigste krav ved siden av en moderat lønnsøkning i tråd med utviklingen i resten av samfunnet og noen forbedringer i lønnsmatrisen. Dette må settes i perspektiv mot at det gjennomsnittlige lønnsnivået for de som jobber med TV-underholdning, i følge Statistisk sentralbyrå ligger cirka 25% under norsk gjennomsnittslønn. Heldigvis fant partene etter lange forhandlinger frem til en modell som sikrer at alle medlemmer får ta del i det organiserte arbeidslivet vi har jobbet hardt for å bygge opp. I en tøff og utfordrende tv-bransje er det svært viktig at dyktige fagfolk vet at de har et rammeverk å jobbe innenfor, som er en viktig forbedring fra dagens virkelighet. Vi fikk også løftet betydelig viktige lønnsgrupper og implementert nye.

 

Streiken

Et stort antall medlemmer er tatt ut i streik i TV-dramaproduksjoner. Følgende produksjoner blir rammet:

 

  • Heimebane 2 (Motlys for NRK)

  • Twin (Nordisk Film Production for NRK)

  • Exit (Fremantle for NRK)

  • Seizure (Miso Film for MTG/Viaplay)

 

Norsk filmforbund håper på en snarlig løsning på konflikten og inviterer Virke Produsentforeningen tilbake til forhandlingsbordet så snart de kan imøtegå våre medlemmers grunnleggende krav til anstendige og forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår.

 

………..

For ytterligere kontakt:

Forbundsleder: Sverre Pedersen, tlf. 91325957, sverre@filmforbundet.no

Forhandlingsleder: Bjørn Alexander Brem, forbundsadvokat, tlf. 99308677, bjorn@filmforbundet.no


Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2022 Privacy Statement