Aktuelt

Nyhetsarkiv

Ny opphavsrettsavtale i kraft på TV-området i dag!

15. september 2015 Tags:

Kjære medlem av Norsk Filmforbund! Etter nesten 2 års meget harde forhandlinger, trer den nye opphavsrettsavtalen i dag endelig i kraft under TV-drama og TV-underholdningsoverenskomsten mellom Norsk Filmforbund og Virke Produsentforeningen (som i dag representerer alle de 131 organiserte produksjonsselskapene).

Opphavsrettsavtalen gjelder både lønnsmottakere og selvstendige næringsdrivende med forvaltningskontrakt med NFF/F©R.

1.Følgende tekst om opphavsrett skal fra og med i dag, den 15.09.2015, inn i alle TV-kontrakter (copy+paste):

«Særskilt avtale om opphavsrett mellom Norsk filmforbund og Virke Produsentforeningen for medlemmer med forvaltningskontrakt med NFF/ F©R:

1. Overdragelse av rettigheter
Norsk filmforbund garanterer og innestår for at de gjennom forvaltningskontrakt har ervervet samtlige opphavsrettigheter som medlemmer under denne overenskomst har i medhold av åndsverkloven, og at Norsk filmforbund er berettiget til å videre overdra disse rettighetene uten begrensninger.

2. Rettighetserverv
2.1 Produsenten erverver enerett, uten geografiske begrensninger, til enhver form for eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder lineært, tidsforskjøvet og ikke-lineært) i forbindelse med produksjonen. Dette omfatter også avledede rettigheter (format, remake, merchandise etc), bearbeidelse, samt retten til videre-overdragelse, med de begrensinger som fremgår nedenfor.
Rettighetservervet gjelder uten begrensninger i tid. For så vidt angår regissører og manusforfattere, på TV-drama begrenses lisensperioden for kringkasters utnyttelse lineært og ikke-lineært til 7 år.
2.2 Det presiseres at rettighetservervet etter punkt 2.1 ikke begrenser individuelle avtaler mellom regissør/manusforfattere/utvikler og produsent om royalty for utnyttelse av produksjonen.

3. Rettighetsforbehold
For medlemmer av Norsk Filmforbund med forvaltningskontrakt med F©R, kan produsenten ikke erverve;
(i) rettigheter i produksjonen som omfattes av anvendelsesområdet til åndsverklovens spesifikke avtalelisensbestemmelser; og
(ii) rettigheter til tredjepartsdistribusjon (eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring) av produksjonen, herunder lineært, tidsforskjøvet og ikke-lineært. Med "tredjepart" menes annen aktør enn kringkaster (produksjonsselskapets kunde) som videresender eller på annen måte tilbyr audiovisuelt innhold fra flere kringkastere (for eks. tv-kanal-pakker).

Tredjepartsforbeholdet i punkt (ii) skal ikke begrense retten til co-produksjon og salg av visningsretter/readymades.

Partene beholder retten til å kreve vederlag for de rettighetene som er definert i ovenstående paragraf pkt.(i) - (ii), f.eks. gjennom kollektiv forvaltning. Det samme gjelder i utlandet, forutsatt at det foreligger lovbestemmelser om tvangslisens, forvaltningsordninger basert på lovbestemmelser om avtalelisens eller andre tilsvarende kollektive forvaltningsordninger uten spesifikk lovhjemmel.»

2. Hva betyr dette for deg? - Penger for din opphavsrett!

Har du forvaltningskontrakt med NFF/F©R og denne teksten i alle TV-kontraktene dine, vil du få du penger fra NFF/F©R for din opphavsrett når TV-produksjoner vises på TV lineært (direkte) eller ikke-lineært (herunder tilleggstjenester som start forfra, ukesarkiv).
Har du ennå ikke signert forvaltningskontrakt med F©R/NFF, gjør det i dag ved å klikke her:  Signer forvaltningsavtale F©R

3. Lenker til overenskomstene og standardmaler for TV-kontrakter på NFF sine hjemmesider

Overenskomster
Standardavtaler

4. Send inn kontraktene dine til vurdering av forbundets advokater og jurister!

Både av dokumentasjonshensyn og for at du skal sikre at du har en «riktig» kontrakt om følger avtaleverket, ber vi stadig om at dere sender inn kontraktene før dere signerer.

Forbundet har per i dag to juridiske rådgivere:

Bjørn Alexander Brem (Forbundsadvokat)
bjorn@filmforbundet.no

Halvard Djupvik Smedsrud (Forbundsjurist)
halvard@filmforbundet.no

Du kan velge mellom 2 timers gratis juridisk bistand (og kr.500/t i egenandel utover dette), eller utvidet forhandlingsbistand for ferdigforhandling av din kontrakt.

Vi er her for å hjelpe deg. SAMMEN ER VI STERKE!

Med vennlig hilsen NORSK FILMFORBUND


Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2022 Privacy Statement