Aktuelt

Nyhetsarkiv

Uravstemning TV-drama

25. september 2018 Tags:

Streiken på TV-drama er over - Norsk filmforbund landet et vellykket resultat!

 

Ingen skal gå ned i lønn!
Betydelig lønnsløft for assistentene!
Høyere korttidssatser!
Og mere til..
.


Nedenfor redegjør vi for det gode forhandlingsresultatet på TV-drama. Det skal også avholdes uravstemning blant medlemmene for endelig godkjenning.

Fristen for uravstemningen er mandag den 1.oktober kl.16:00. Avstemning vil skje pr.sms.

Dersom flertallet stemmer JA, godkjennes forhandlingsresultatet, hvilket medfører at vi har ny tv-dramaoverenskomst. Dersom flertallet skulle stemme NEI, vil vi være tilbake i streik, og noen må melde seg for å etablere et helt nytt streikestyre som da må søke å finne andre løsninger.
 

Streikestyret anbefaler alle medlemmene å stemme JA til forhandlingsresultatet på SMS som du mottar på din mobil.

 

Her er detaljene:

1.Enighet etter streik på TV-drama i 24 dager

Etter 24 dager i streik på TV-drama med Virke/Virke Produsentforeningen, er vi svært stolte over å si at vi i går den 24.09.2018 til slutt landet et godt resultat for medlemmene. 

Virke flyttet seg betydelig, og har innfridd de fleste av kravene våre som ble nektet hos Riksmekler, hvilket er det klare beviset på at streiken var helt nødvendig og også vellykket! 

 

2.Her er forhandlingsresultatet

Protokoll 24.09.2018 Virke-Norsk filmforbund

Protokoll 24.09.2018 Virke Produsentforeningen-Norsk filmforbund

 

Her er en oppsummering av de viktigste punktene i enigheten:  

I tillegg til at hele tv-dramaoverenskomsten videreføres slik den er i dag, har regelverket på tv-drama blitt betydelig forbedret for NFF-medlemmene ved at:

 

Det innføres minstelønnsystem på TV-drama

 • Lønnssystemet med satser innføres fra 01.06.2019.
   
 • Lønnssystemet skal sikre en lønnsutvikling på TV-dramaområdet med tilsvarende ansiennitetsmodell og faggruppeinndeling som på spillefilm.
   
 • Da partene ikke har en omforent lønnsstatistikk, skal partene engasjere en ekstern utreder som skal innhente lønnsstatistikk som partene skal benytte ved tarifforhandlingene på TV-drama i mai 2019. Lønnsstatistikken skal bl.a både gi resultat på lønnsnivået for faggruppen og den enkelte fagfunksjon, NFF-medlemmer og uorganiserte, kvinner og menn (avdekke evt.lønnsforskjeller) m.m..
   
 • Ingen film- /TV-arbeider som omfattes av TV-dramaoverenskomsten skal gå ned i lønn som følge av utsettelsen og/eller innføringen av minstelønnssystemet. Dette gjelder perioden 1.10.2018 og fram til innføringen av minstelønnssystemet 1.06.2019.   
   
 • For arbeidskontrakter inngått i perioden 1. oktober 2018 til 31. mai 2019 gjelder følgende for fagassistenter: Det gis et tillegg til avtalt lønn med kr 130,- pr dag til fagassistentene på TV-drama.
   
 • Endelig gjennomslag for korttidssatser 1-5 dager som skal ligge 10% over minstelønnssatsen.

 

Tillitsvalgte og stabsmøte

 • Norsk filmforbund skal ikke bare lenger varsles om stabsmøte, men har nå også ufravikelig rett til å være tilstede under valg av tillitsvalgt og verneombud på stabsmøtene. Dette vil betydelig trygge produksjonene ift.både HMS og rapportering dersom det oppstår tvister eller uklarheter ift.regelverk som vi kan bistå med via våre jurister
   
 • Ingen produksjon kan igangsettes uten risikoanalyse og tiltaksplan.


Partssammensatt utvalg for

 • revidering av reisetidsbestemmelsene 
 • tydelige regler om ansiennitetsberegning 

 

Anerkjennelse av konseptuerende regissør og utvalg på royalty

I tillegg til at Rettighetsavtale mellom Virke Produsentforeningen og NFF/F©R av 29.10.2016 med rettighetsforbehold og respekt for forvaltningskontrakter videreføres, utvides rettighetsavtalen ved:  

 • ufravikelig rett for konseptuerende regissør til tydelig kreditering for hele tv-dramaserien (alle episodene) 
   
 • rett til royaltyavtale 
   
 • rett til å forhandle frem avtale som regulerer rett til remake

 

Hva skjer nå?

Som nevnt mottar alle medlemmer en SMS hvor dere kan stemme i uravstemning hvorvidt dere samtykker i resultatet (stem JA) eller forkaster resultatet og da går vi tilbake til streik (stem NEI).

De streikende skal uansett tilbake på jobb inntil resultatet foreligger, så ta kontakt med produsenten på den konkrete produksjonen for mere informasjon om når dere skal gjenoppta arbeidet.

For eventuelle spørsmål, ta kontakt med oss på juridisk@filmforbundet.no 

 

Tusen takk!

 

Vi vil benytte anledningen til å takke alle medlemmer, og særlig de streikende og streikestyret for en fantastisk innsats som viser at vi er sterkest når vi står sammen!

Sammen kan vi flytte fjell!

 

Med vennlig hilsen Norsk filmforbund og streikestyret


Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2022 Privacy Statement