Aktuelt

Nyhetsarkiv

Norsk filmforbund søker prosjektleder!

13. november 2018 Tags:

Søknadsfrist 19.11

Tiltredelse: omgående.

 

Kjenner du film og TV-bransjen godt, har du logisk sans og litt over gjennomsnittlig forståelse for IT, er du prosjektleder, da er det kanskje deg vi leter etter?

 

Norsk filmforbund fordeler hvert år mange millioner kroner i vederlag til rettighetshavere i bransjen vår, noe som gir et svært viktig økonomisk bidrag til de som har opphavsrett og jobber med film- og TV-produksjon. Fordelingene gjøres via to registreringsportaler med tilhørende databaser der rettighetshavere registrerer sine verk og får utbetalt vederlag på bakgrunn av dette. Disse databasene og registreringsportalene er i stadig utvikling.

 

Vi søker en person som kan arbeide med fordelingen av vederlag til rettighetshaverne, hjelpe brukerne av portalene våre når de skal registrerer sine verk digitalt, samt følge opp den løpende tekniske utviklingen av databasene og registreringsportalene for dette arbeidet.

 

Du vil jobbe i et team og rapportere til økonomi og forvaltningsansvarlig. Du vil jobbe tett med ekstern utvikler og kvalitetssikre deres arbeid på vegne av Filmforbundet. Du vil ha et selvstendig ansvar for planlegging, styring, rapportering av fremdrift og avvik.

 

Vi er en relativt liten arbeidsplass med for tiden 12 ansatte fordelt på 9 årsverk. Vi har et godt arbeidsmiljø, hvilket betyr at vi hjelper hverandre og bidrar der det trengs, så noe arbeid utover primære arbeidsoppgaver må påregnes.

 

Dine sentrale arbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre arbeid med fordeling av årlige individuelle vederlag.
 • Planlegge og styre utvikling og av forbundets digitale databaser og plattformer i tett samarbeid med IT-prosjektenes leverandører.
 • Ansvar for å dokumentere/skrive spesifikasjoner i forbindelse med digital utvikling.
 • Bistå medlemmer i bruken av våre digitale plattformer
 • Sammenstille informasjon fra ulike kilder som så legges inn i databasene blant annet som grunnlag for fordelingene.
 • Rapportering

 

Dine kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Høyere utdanning innen relevante fagkretser
 • Dokumentert erfaring som prosjektleder.
 • God erfaring med bruk av excel.
 • God teknisk forståelse - erfaring fra enkel programmering er en fordel.
 • Generell god økonomisk forståelse og erfaring med prosjektøkonomi.
 • Sunn fornuft og logisk sans.
 • Stor gjennomføringsevne, selvgående og handlekraftig.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Kreativ og systematisk.
 • Svært god formulerings og kommunikasjonsevne på norsk.
 • Ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø.

 

Dette kan vi tilby deg:

 • 1-årig engasjement med mulighet for forlengelse.
 • Faglig utvikling og mye ansvar.
 • Et trivelig arbeidsmiljø i kontorfellesskap lokalisert i Filmens hus.
 • Arbeid med en spennende faggruppe.
 • Fri tilgang på kinovisninger på Cinemateket.
 • Deltakelse på kortfilmfestivalen i Grimstad med bransjen og kollegaer hvert år.
 • Lønn etter avtale.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Even Stormyhr på 93080789, e-post even@filmforbundet.no, eller til forvaltningsansvarlig Karoline Dahl Myrstad på 97687809, e-post karoline@filmforbundet.no

Søknad sendes til even@filmforbundet.no innen 19.11 2018


Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2022 Privacy Statement