Aktuelt

Nyhetsarkiv

Pressemelding – brudd i forhandlingene mellom Norsk filmforbund og NRK

25. januar 2019 Tags:
NFF har krevd de samme likeverdige vilkår for medlemmene når de jobber inne på NRK-huset som når medlemmene jobber for enhver annen aktør i bransjen. Dette har ikke NRK akseptert, da de hevder å kunne forskjellsbehandle NFF-medlemmene i forhold til eksternbransjen.
 
NFF kan ikke akseptere dette, da det vil gi NRK en urettmessig konkurransefordel i konkurranse med kommersielle aktører i det samme marked.
 
Bransjen ønsker like rettigheter for alle!

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2022 Privacy Statement