Aktuelt

Nyhetsarkiv

Vil du bli vår kollega - vikariat som jurist ledig

12. februar 2019 Tags:

Norsk filmforbund søker etter en engasjert og ambisiøs jurist, som er klar for en spennende arbeidshverdag med høy hastighet, faglige utfordringer og store muligheter for personlig og faglig utvikling. 

Du vil inngå i en erfaren og kompetent stab der både fagkunnskaper såvel som mellommenneskelige egenskaper er viktige verktøy.

Stillingen er et ettårig vikariat, med mulighet for forlengelse.

Arbeidsgiver: Norsk filmforbund

Stillingstittel: Jurist

Søknadsfrist:  01.03.2019

Oppstart:    Etter nærmere avtale.

Varighet:    Vikariat frem til juni 2020, med mulighet for forlengelse

Stillingsbrøk: 100 %

Arbeidssted:  Filmens Hus, Dronningensgate 16. 0152 Oslo.

Arbeidsoppgaver 

Forbundsjuristens hovedoppgave er å behandle medlemssaker knyttet til grunnleggende kontraktsrettslige, opphavsrettslige og arbeidsrettslige spørsmål. Forbundsjuristen vil inngå i en liten juridisk avdeling og vil jobbe tett med forbundsadvokaten og én annen forbundsjurist, som sammen utgjør en viktig del av forbundets ansikt ut mot medlemmene.

Forbundets juridiske avdeling har som hovedansvar å bistå medlemmene med alt av juridisk bistand, fra kontraktinngåelser til arbeidskonflikter. Blant øvrige arbeidsoppgaver, kan også nevnes:

 • tarifforhandlinger

 • rettspolitisk arbeid

 • undervisning

 • intern juridisk rådgivning

Våre jurister jobber aktivt mot bransjens aktører, og bestreber en betydelig tilstedeværelse på produksjoner, på festivaler og i andre fora der bransjen samles. Du bør derfor være komfortabel med å snakke med forskjellige typer mennesker i bransjen for å drive kontinuerlig nettverksbygging i forbundets interesse.

Norsk filmforbund er både en fagforening, en rettighetsorganisasjon og en interesseorganisasjon. Av den grunn vil organisasjonserfaring tillegges stor vekt, særlig fra fagforeninger, politisk arbeide eller kulturbransjen.

Du vil få anledning til å videreutvikle en særskilt portefølje innen TV-underholdningsområdet, som gir en unik mulighet til å komme tett på bransjen. 

Utdanning

 • Cand.jur / bestått juridisk embetseksamen / master i rettsvitenskap

Kvalifikasjoner

 • God forståelse av arbeids- og kontraktsrett

 • Fordel med fordypning innen individuell og/eller kollektiv arbeidsrett

 • Erfaring fra organisasjonsarbeid og frivillig arbeid er en stor fordel

 • Relevant arbeidserfaring fra før, under og etter studietiden vil vektlegges

 • Kjennskap til eller erfaring fra TV-underholdningsbransjen kan være en fordel 

Personlige egenskaper

 • Utadvendt og energisk

 • Sosialt anlagt

 • Selvstendig og initiativrik

 • Gode samarbeidsevner

 • Nysgjerrighet for film- og TV-bransjen

 • Ønske om å skape mer orden i en til dels uregulert bransje

 • Løsningsorientert tilnærming til arbeidets utfordringer

 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

 • Orden og ryddighet, herunder evne til å sette seg inn i og videreutvikle gode rutiner og prosedyrer

Om arbeidsgiveren

Norsk filmforbund er bransjens største fagforening for norske film- og tv-arbeidere. Norsk filmforbund har pr. i dag rundt 1300 medlemmer innenfor TV-underholdning, TV-drama, spillefilm, dokumentar og reklame. 

Norsk filmforbund er tariffavtalepart med Virke/Virke Produsentforeningen, som representerer de fleste uavhengige produksjonsselskapene i Norge. 

Norsk filmforbund har også sin egen forvaltningsdel F©R som fordeler mange millioner kroner i opphavsrettsvederlag til rettighetshavere for produksjoner som vises på TV og strømmeplattformer via direkteavtaler med kringkasterne i Norge og via våre avtaler med Norwaco. 

Norsk filmforbund er en av bransjens viktigste aktører, med lokallag i Bergen, Sørvestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. Norsk filmforbund jobber også politisk for å styrke lovgivning, støtteordninger, utdanninger m.m. Vi samarbeider med andre bransjeorganisasjoner både nasjonalt (bl.a. Kunstnernettverket, Rettighetsalliansen) og internasjonalt (FERA, Nordisk opphavsmann- og utøverallianse m.m).

Se filmforbundet.no for mer informasjon. Interesserte kan kontakte daglig leder Even Stormyhr på: 

even@filmforbundet.no / tlf 93080789

Søknad merkes vikariat jurist og sendes til even@filmforbundet.no innen 01.03 2019.


Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2022 Privacy Statement