Aktuelt

Nyhetsarkiv

Nyhetsbrev fra Forbundskontoret

7. juli 2019 Tags:

Kjære NFF-medlemmer,

 

sommerferien står for døren, og Filmforbundet vil gjerne gi dere en kort statusrapport før vi som vanlig holder sommerstengt gjennom juli måned. Det har vært en begivenhetsrik vår, og for Forbundskontoret har vi også hatt noen administrative utfordringer i forbindelse med overgangen til nytt medlemsregister og nytt økonomisystem. Dette er noen av de sakene som vi har jobbet mest med i det siste:

 

F©R har i år hele 15 millioner til fordeling

Filmforbundets Organisasjon for Rettighetsforvaltning (F©R) skal i år fordele i overkant av 15 millioner norske kroner mellom rettighetshavere til produksjoner vist på TV og visse strømmeplattformer i visningsåret 2017. Fordelingsarbeidet er omfattende, ikke minst på grunn av de tekniske problemene med portalen som vi har opplyst om tidligere, samt usedvanlig stor pågang av henvendelser som vi fortsatt ikke er ferdig med å besvare. Utbetalingene av vederlag vil derfor denne gang først finne sted i løpet av høsten 2019.

 

F©R/NFF har lykkes å dra i havn enda flere rettighetsavtaler

F©R/NFF har i løpet av våren fremforhandlet avtaler med både produsenter, Netflix og andre strømmetjenesteproduksjoner som forplikter til gode overenskomstvilkår og gir rettighetshavere viktige kollektive opphavsrettsmidler fra F©R/NFF.

 

Nytt mellomoppgjør med Virke sikrer 3,2 % økning av minstelønnene

NFF har landet er godt resultat med arbeidsgiverorganisasjonen Virke Produsentforeningen i mellomoppgjør på spillefilm og TV-underholdning, som innebærer at minstelønnene økes med 3,2 %.

 

NFF og VIRKE er også godt i gang med flere ulike partssammensatte utvalg som ble nedsatt etter fjorårets forhandlinger. Disse utvalgene arbeider bl.a. med lønnsundersøkelse på TV-drama, ansiennitet, revidering av reisetidsbestemmelser m.m.

 

Arbeidet med kollektive avtaler for versjoneringsområdet fortsetter

NFF har vært i dialog med dubbestudioene (versjoneringsområdet) for å se på muligheten for kollektive avtaler også her, og arbeidet fortsetter over sommeren.

 

NRK Intern: situasjonen fortsatt fastlåst

Utfordringene med NRK Intern er dessverre ikke over. NRK er den eneste aktør i bransjen i dag som nekter å akseptere og respektere NFFs gode bransjevilkår. 

 

Vi har hatt lange og harde forhandlinger, men må konstatere at så langt har NRK ikke vist noen vilje til å akseptere kollektive løsninger. Dette har ført til brudd med NRK, vi har hatt møter med Kulturdepartementet, og det ble stilt spørsmål i Stortingets spørretime om hvorvidt NRK som samfunnsaktør kan fortsette å tvinge medlemmene inn i kontraktsbrudd med egen fagforening.

 

Vi har videre full støtte fra, og har også mottatt støttebrev fravåre søsterforeninger og organisasjoner i Norden (Teaterforbundet Sverige, KLYS (sammenslutning av kulturskapere i Sverige) Svenske Filmregissører, Danske Filminstruktører og Foreningen Danske Filmarbeidere (FAF)).

 

Inntil videre oppfordres alle medlemmer og rettighetshavere å henvise NRK til at forvaltningskontraktene bestemmer at NRK skal forhandle med NFF og ikke den enkelte.  

 

Vi kommer med mer informasjon om NRK Intern utover høsten.


EUs opphavsrettsdirektiv

Denne våren vedtok EU det nye opphavsrettsdirektivet. Fredag 7. juni 2019 trådte direktivet i kraft i EUs medlemsstater.

Vår europeiske organisasjon FERA har stått svært sentralt i kampen for å sikre et opphavsrettsdirektiv som gir et godt vern og gode vilkår til de som skaper åndsverk. Filmforbundet har også hatt en viktig rolle i denne kampen.

Nå har EØS-landene to år på seg til å implementere direktivets bestemmelser i sine respektive nasjonale lovverk. Filmforbundet vil aktivt arbeide for at de seierne som skaperne i Europa har oppnådd med dette direktivet, blir nedfelt i norsk lov.

Mer utførlig informasjon om opphavsrettsdirektivet kommer over sommeren.

 

Eva F. Dahr og Knut Andersen in memoriam

Norsk filmbransje har nylig mistet to markante regissører og fremragende kolleger og vi har mistet 2 medlemmer som har vært viktige og markante tillitsvalgte i to forskjellige epoker. I mai mottok Norsk filmforbund og Norske Filmregissører med stor sorg budskapet om at Eva F. Dahr hadde gått bort etter lengre tids sykdom. Helt fram til sin død var Eva en aktiv og viktig tillitsvalgt. Hun blir dypt savnet. I juni mottok vi med stort vemod beskjeden om Knut Andersens bortgang. Vi er dem begge dypt takknemlige for deres kunstneriske bidrag til den norske filmkulturarven så vel som deres respektive, mangeårige innsats for NFF og NFR. Vi lyser fred over Eva F. Dahrs og Knut Andersens minne. 

--- ooo ---

 

Som nevnt innledningsvis holder Forbundskontoret stengt i juli. Vi er i full drift igjen fra 5. august. Alle medlemmer oppfordres som vanlig til å sende inn kontrakter og henvendelser til juridisk@filmforbundet.no. Vi svarer så fort vi kan når vi er tilbake.

 

Vi ønsker alle en riktig god sommer, både de som skal på ferie og de som skal jobbe gjennom sommeren. Vi setter stor pris på våre dyktige og lojale medlemmer, som ser verdien av å stå samlet for å skape en bedre plattform for norsk film- og TV-bransje!

 

Sommerhilsen fra alle ved Forbundskontoret.


Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf: 21 52 33 80

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: faktura@filmforbundet.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2020 Privacy Statement