Aktuelt

Nyhetsarkiv

Kjære NFF- medlemmer!

28. august 2019 Tags:

I anledning forbundsleder Sverre Pedersens epost fra søndag kveld som gikk ut til medlemmer av NFF om at han går av som forbundsleder på årsmøtet i oktober 2019, kommer vi med litt informasjon:

NFF-styret har vedtatt at styrets nestleder, Thor L. Aarrestad (regissør og fotograf) fases inn i en 60% stilling frem til årsmøtet da forbundsleder Sverre Pedersen selv har bedt om redusert stilling.

Forbundskontoret jobber fortsatt godt på vanlig vis med å bistå våre medlemmer med vår erfarne stab bestående av advokat, jurister, økonom og kontormedarbeidere.

Det kunngjøres herved at årsmøtet avholdes den 12.oktober 2019. Det kommer mere informasjon senere.


Med vennlig hilsen NFF og forbundskontoret:

Thor L. Aarrestad (nestleder NFF)
Anneli Hafredal 
Bjørn Alexander Brem 
Anne Grete Nafstad 
Mads Eriksen
Eirin Aavik Schanke(vikar for Leila Rasthe i fødselspermisjon)
Anne C.Martens 
Tone Segtnan
Jostein Oksavik


Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf: 21 52 33 80

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: faktura@filmforbundet.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2020 Privacy Statement