Aktuelt

Nyhetsarkiv

Norsk filmforbund deltok i paneldebatt på Filmskolen

29. oktober 2019 Tags:

 

 

Norsk filmforbund deltok i paneldebatt på Filmskolen: Hvordan påvirker inntoget av de nye aktørene med amerikansk selvforståelse avtaleverket mellom partene i den norske film & tv bransjen?

 

Styrleder Thor Aarrestad og forbundsadvokat Bjørn Alexander Brem deltok i paneldebatt om rettigheter på Filmskolen i Oslo sammen med kollegaer i forbundene Norsk Skuespillerforbund, Norsk Dramatikerforbund, Virke Produsentforeningen samt ekstern advokat Christian With fra Bing & Hodneland. 

 

Oppsummeringen av debatten gikk blant annet ut på at de fleste ser positivt på at nye muligheter og nye arbeidsplasser kan skapes av de nye aktørene, og at man ikke skal være for redd for at bransjen også må inkludere disse i fremtiden. 

 

Norsk Filmforbund påpekte at de nye aktørene etter vårt syn så langt har vist både en profesjonalitet og ryddighet i forhold til både lønns-arbeidsvilkår og opphavsrettigheter, og at vi håper dette også kan påvirke andre deler av bransjen hvor våre medlemmer opplever større utfordringer, som for eksempel særlig i forhold til den norske allmennkringkasteren NRK. 

 

(Foto: Jan Lindvik)


Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf: 21 52 33 80

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: faktura@filmforbundet.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2020 Privacy Statement