Aktuelt

Nyhetsarkiv

NFVF tar nå imot søknader om bibliotekvederlag for 2019

6. november 2020 Tags:

Norsk filmvederlagsfond (NFVF) ble i 2019 part i bibliotekvederlagsavtalen mellom staten og en rekke kunstnerorganisasjoner. Bibliotekvederlag er fra statens side et kulturpoltisk virkemiddel som skal bidra til at norske opphavere kan fortsette sin skapende virksomhet. Søknadsfristen for å søke bibliotekvederlag for kalenderåret 2019 er torsdag 26. november 2020 kl. 16.00. Les mer og finn søknadsskjema på NFVFs nettsider: https://www.filmvederlagsfondet.no/bibliotekvederlag-for-2019


Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 13.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: norsk.filmforbund@mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement