Aktuelt

Nyhetsarkiv

UTSATT: Meld deg på fagseminar om 1st AD den 16. desember.

16. november 2021 Tags:

OPPDATERING:  Vi beklager å måtte meddele at vi ikke ser det forsvarlig å gjennomføre seminaret slik det er planlagt grunnet Covid-situasjonen vi har i dag. Vi kommer tilbake med informasjon så snart vi ser muligheten for å gjøre dette på en forsvarlig måte, sannsynligvis senvinter/vår 2022.

 

 

En omlegging fra innspillingsleder til 1st Assistant Director (AD) innebærer strukturelle endringer for måten film og serier blir til på i Norge og Norden. Selv om oppgavene fortsatt er de samme, innebærer det at rollen flyttes fra å være nr 4 i produsentens linje, til å være nr 2 i regilinja. Hvordan fordeler vi nå ansvar, oppgaver og ressurser mellom ADs, regi og produksjonskontoret? 

 

Vi inviterer derfor bredt til fagseminar for å sikre god dialog og for å skape økt kunnskap om en slik omlegging torsdag den 16. desember, kl. 09.00-16.00, på Filmens hus i Oslo. Ved å definere kompetansebehovet, kan vi også utvikle etter- og videreutdanning for 1st ADs sammen med Filmskolen og NFI. 

 

Fagseminaret koster kr 200, og prisen dekker lunsj og kaffe. 

 

Norsk Filmforbund, Virke Produsentforening og faggruppen 1st ADs Norge/NFF er ansvarlig arrangør i nært samarbeid med Den norske filmskolen (HINN). Seminaret er støttet av Viken filmsenter, Virke Produsentforening, Norsk filminstitutt & Norsk filmforbund (NFF).

 

Håper vi ser deg der!

 

Meld deg på fagseminaret her.

 

 

Fagseminar 1st AD i Norge og Norden, Filmens hus Oslo. Program:

 

09:00   Velkommen, v Elisabeth O. Sjaastad, forbundsleder i Filmforbundet.

09:10   Hilsningstale: Den norske filmskolen ved Gry Rustad: 

Etablering av etter- og videreutdanning for filmfag - også for fag under linja.

 

09:15 Hvor står vi - hvor går vi? 

Hvordan er rollen definert i Norge, Norden og Internasjonalt?

Hvordan ønsker vi utvikle samspillet mellom linjeprodusent, regissør og 1st AD?

Hvilke utvikling og kompetanse trenger vi for 1st ADs - og for bransjen?

Innledere:

Magnus Waal - 1st AD Norge

Emil Sparre-Ulrich 1st AD (DK) 

Adrian Mitchell, Oslo filmkommisjon

 

10:30    Gruppediskusjoner i åpent landskap

Innleder + sekretær danner tre grupper.

Det legges opp til mingling mellom stasjonene i et åpent landskap.

Sekretærene noterer problemstillinger, argumenter og perspektiver som kommer opp.

 

11:15    Diskusjon i plenum.  Innledere og sekretærene på scenen

Moderator: Kristian Nissen - 1st ADs Norge

 

11:45    Lunsj

 

12:30    Case Study 1: Regissør og 1st AD om samarbeidet på “Verdens verste menneske”: Joachim Trier og Mike Lundin. Moderator: Jostein B Oksavik, Filmforbundet.

 

13:30    Case Study 2: Linjeprodusent og 1st AD om samarbeidet på “Beforeigners 2”

    Cathrine Klem, linjeprodusent og duoen Jonas Viken Øby + Hilde Lavik, 1st ADs. 

Moderator: Katinka Lotherington 

    

14:30    Panelsamtale:

Hva skal den norske og nordiske rollen 1st AD bære? 

Hvordan fordeles ansvar, oppgaver og ressurser mellom AD, regi og produksjonskontoret? 

Hvordan påvirker dette regissørens arbeidsbetingelser?

Hvilke kompetanse krever dette for stillingen?

 

I panelet:

Regissør: Joachim Trier

Linjeprodusent no: Cathrine Klem 

Oslo filmkommisjon: Adrian Mitchell

1st AD (NO): Magnus Waal        

1st AD (SE): Mike Lundin 

1st ADs (NO): Kristian Nissen

1st AD (DK): Emil Sparre-Ulrich 

                    

16:00    Takk for i dag


Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2022 Privacy Statement