Aktuelt

Nyhetsarkiv

Vi søker prosjektleder for spillefilm, TV-drama og reklame

19. mai 2015 Tags:

Norsk filmforbund utlyser en 100 % stilling som prosjektleder for spillefilm, TV-drama og reklame.

Prosjektleder for spillefilm, TV-drama og reklame er Norsk filmforbunds ressursperson for våre medlemmer som arbeider med spillefilm, TV-drama og reklame.

Viktige oppgaver for prosjektleder er oppfølging av produksjoner og deltakelse på stabsmøter, medlemskontakt og oppfølging av henvendelser fra medlemmer, oppfølging av tillitsvalgtapparatet og fagutvalg, arrangering av medlemsmøter og andre relevante aktiviteter for medlemmene, samt oppfølging av pensjonsavtale. Verving av nye medlemmer vil også være en viktig og naturlig del av arbeidet. Det må påberegnes noe reisevirksomhet.

Prosjektleder skal i samråd med kommunikasjonsansvarlig sikre at arbeidet på de ulike saksområdene bidrar til at kunnskapsformidling og informasjonsarbeid skjer planmessig.

Vi trenger en prosjektleder som:

 • deler Norsk filmforbunds politiske hovedmålsetting
 • har erfaring fra bransjen
 • har organisasjonserfaring (er en fordel, men ikke påkrevd)
 • arbeider strukturert og planmessig
 • har gjennomføringsevne
 • har utpregede samarbeidsevner
 • tar ansvar og er selvstendig
 • er fleksibel med hensyn til arbeidstid

Vi tilbyr:

 • mulighet til å være en nøkkelperson i en spennende og utfordrende tid for film- og TV-bransjen
 • deltagelse i et spennende arbeid for å skape anstendige lønns- og arbeidsvilkår for film- og TV-arbeidere
 • et godt arbeidsmiljø
 • konkurransedyktig lønn, inkl. tjenestepensjon

Stillingen er et åremål på tre år med mulighet for forlengelse.

Søknadsfrist: 5. juni

Kontaktperson for søknader:
Lars Magnus Sæthre (Daglig leder, Norsk filmforbund)

Telefon: 995 75 171
Søknaden sendes til: larsmagnus@filmforbundet.no
Påkrevde vedlegg: Søknad og CV.


Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: faktura@filmforbundet.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement