Aktuelt

Nyhetsarkiv

Vi søker prosjektleder for regissører

19. mai 2015 Tags:

Norske Filmregissører og Norsk Filmforbund utlyser en 50% stilling som prosjektleder for regissører

Prosjektleder skal ha løpende dialog med styret i Norske Filmregissører, administrasjonen i Norsk Filmforbund og arrangere møter, kurs, seminarer og andre relevante arrangementer.

Viktige oppgaver er medlemskontakt og oppfølging av henvendelser fra regissører. Verving av nye regimedlemmer vil også være en naturlig del av arbeidet.

Vi trenger en prosjektleder som: 

  • Deler Norsk Filmforbunds og Norske Filmregissørers politiske hovedmålsetting
  • har organisasjonserfaring
  • arbeider strukturert og planmessig
  • har gjennomføringsevne
  • har utpregede samarbeidsevner
  • tar ansvar og er selvstendig

Vi tilbyr: 

  • mulighet til å være en nøkkelperson i en spennende og utfordrende tid for film- og TV-bransjen
  • deltagelse i et spennende politisk arbeid for å bedre regissørenes arbeidsvilkår
  • et godt arbeidsmiljø
  • konkurransedyktig lønn inkl. tjenestepensjon

Stillingen er et åremål på tre år med mulighet for forlengelse.

Søknadsfrist: 10. juni

Kontaktperson for søknader:

Marianne Kleven (Forbundsleder Norske Filmregissører)

Telefon: 922 49 290

Søknaden sendes til: nfr@filmdir.no

Påkrevde vedlegg: Søknad og CV.

   


Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: faktura@filmforbundet.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement