Aktuelt

Nyhetsarkiv

Norsk Filmforbund i Stortinget - 29.april 2015

8. mai 2015 Tags:

Norsk Filmforbund holdt onsdag den 29.april 2015 innlegg i Stortinget - høring om endringer i åndsverkloven.

Se videoen her!

Norsk Filmforbund sitt innlegg starter på tidskode 1:03:35.

Onsdag den 29.april 2015 holdt Norsk Filmforbund ved advokat Bjørn Alexander Brem og daglig leder Lars Magnus Sæthre innlegg i Stortinget om endringer i høringen om endringer i åndsverkloven. I innlegget understrekes bl.a viktigheten av at opphavsmannen har et ufravikelig krav på et rimelig vederlag for enhver utnyttelse av åndsverket (f.eks ved tv-distribusjon av et filmverk, en tv-serie, et tv-underholdningsprogram eller et dokumentar-program) i tillegg til sitt honorar eller lønn.

Måten å beregne et rimelig vederlag på for utnyttelsen av en film eller tv-produksjon tv-markedet, er først og fremst å beregne det utifra suksessen ved "last window out", dvs. ved distributørleddet, hvor man faktisk kan se hvilken verdi verket faktisk har generert. Dette er helt i tråd med nordiske/europeiske tradisjoner, hvor det skjer en kollektiv forvaltning av rettighetspenger både på kringkastings-og distributørledd.

Norsk Filmforbund fremholdt også at dagens forhandlingssituasjon for film-og tv-arbeidere er meget presset når det gjelder utnyttelse av verket på TV (både for lineær/direkte og non-lineær/på forespørsel-utnyttelse på alle medier). Dette skyldes i stor grad forhåndsinngåtte avtaler mellom kringkastere og distributører, som legger press på både produsenter og kunstneres rettighetsøkonomi.

Norsk Filmforbund understreket også at det i dagens tv-marked er en rekke rettigheter som ikke er klarerte, og at rettighetshaverne har krav på å få betalt for disse rettighetene ved kollektiv forvaltning. Norsk Filmforbund understreket også viktigheten av en snarlig ikrafttredelse av generell avtalelisens i åndsverkloven, som vil kunne være et godt klareringsverktøy også for nye, ikke-lineære tjenester (tidsforskjøvet og on demand-tjenester).Rettighetshaversiden var godt representert med gode kandidater fra VIRKE, Norwaco og Musikernes Fellesorganisasjon.

Andre innleggsholdere var: Kabel Norge, MPA (den amerikanske produsentforening), SBS Discovery og TV2.


Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: faktura@filmforbundet.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement