Aktuelt

Nyhetsarkiv

Opphavsrettskonflikten er løst!

18. april 2016 Tags:

F©R (Filmforbundets Organisasjon for Rettighetshåndtering) har i dag inngått langvarige rettighetsavtaler med mediehusene TV2, Discovery og MTG for audiovisuelle produksjoner

F©R har i dag inngått separate og langvarige avtaler med de kommersielle mediehusene TV2 , Discovery Networks og Modern Times Group vedrørende klarering av rettigheter.

Formålet med avtalene er å sikre en one-stop shop klarering av rettigheter for de rettighetshavergrupper F©R representerer for utnyttelse av norske audiovisuelle produksjoner på Mediehusenes egne og tredjeparts distribusjonsplattformer.

Avtalene vil sikre rettighetshaverne rimelig vederlag for rettighetsutnyttelse, og samtidig løse mangeårig vedvarende uenighet, unngå konflikter, samt å skape ro og forutberegnelighet for bransjens aktører i tiden fremover.


Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: faktura@filmforbundet.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement