Aktuelt

Nyhetsarkiv

F©R v/Norsk filmforbund svarer på Dramatikerforbundets påstander

22. april 2016 Tags:

Redegjørelse fra F©R (Filmforbundets organisasjon for Rettighetshåndtering), Norsk filmforbund og Norske Filmregissører - svar på Dramatikerforbundets påstander om at vi har gjort det umulige – å selge rettigheter vi ikke har.

Kjære medlemmer av Norsk filmforbund, Norske filmregissører, Dramatikerforbundet og andre bransjeaktører i audiovisuell sektor.

F©R og Norsk filmforbund (også på vegne av Norske filmregissører) inngikk mandag den 18.04.2016 separate rettighetsavtaler med hver av de kommersielle mediehusene TV2, Discovery og Modern Times Group. Dette er avtaler vi står bak 100%, som vi mener taler for seg selv, og som vi mener er meget ryddige, og ikke minst fullt lovlige avtaler, og som sikrer våre rettighetshavere betaling for utnyttelse av sin opphavsrett på «tv», for å si det enkelt. Og vi likebehandler alle rettighetshavere vi representerer i de kategorier vi alltid har representert. Det mener vi både er rimelig, ryddig og rettferdig.

Avtalene sikrer de rettighetshavergrupper F©R representerer, rimelig vederlag for utnyttelse på de kommersielle mediehusenes egne og tredjeparts plattformer. Det har vært svært viktig for oss og våre medlemmer å fortsatt sikre rimelig betaling for opphavsrett, og ikke bare et arbeidsvederlag. Vi mener rett og slett at disse avtaler er helt nødvendige og avgjørende for å fortsatt hevde rettighetshavernes vederlag på det kommersielle, audiovisuelle området i Norge.

Vi har IKKE inngått noen avtaler på vegne av noen andre enn de F©R representerer. Man skulle tro det var selvsagt at ingen kan selge rettigheter de ikke har. Og det hverken kan vi, vil vi eller har vi gjort, det er i seg selv heller ikke mulig å selge noe man ikke har, uansett hva andre skulle mene og tro om dette.

Dersom det skulle være noen som helst tvil, ber vi alle om å lese nøye avtalens formål på dette punkt: Formålet med avtalen er «å sikre klarering av opphavsrettigheter for de rettighetshavergrupper F©R v/Norsk filmforbund representerer».

Vi mener dermed at Dramatikerforbundets påstander er åpenbart grunnløse, og oppfordrer til en grundig gjennomlesning av avtalen.

Vi hverken kan, eller ønsker å selge rettigheter vi ikke har, men vi forbeholder oss retten til å sikre de rettighetshavere VI representerer rimelige vederlag for sin opphavsrett, både i dag og i tiden fremover.

Etter vår oppfatning er hele saken udramatisk, men Dramatikerforbundet er hjertelig velkommen til et møte med oss for å snakke om denne saken, og få informasjon direkte fra en av avtalepartene.

Alt godt fra Sverre Pedersen, forbundsleder for Norsk filmforbund og Marianne Kleven, forbundsleder Norske Flmregissører


Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: faktura@filmforbundet.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement