Aktuelt

Nyhetsarkiv

Brudd i forhandlingene på spillefilm!

26. september 2016 Tags:

Brudd i forhandlingene på spillefilm!

I tillegg til brudd i forhandlingene på TV underholdning og TV drama ble det også brudd i spillefilmforhandlingene. Flere av kravene Virke presenterte under forhandlingene er alvorlige angrep på dagens spillefilmoverenskomst.

Virke vil blant annet betydelig svekke overtidssatsene, satsene for brudd på hviletidsbestemmelsene (10 timers-regelen) samt svekke selve grunnlaget for når de mangeårige innarbeidede lønnssatsene skal benyttes, ved at innslagspunktet for totalavtale kreves vflyttet betydelig i filmarbeidernes disfavør (fra 6 mnd til 4 mnd engasjement).

Dersom Virke skulle få gjennomslag for slike krav på spillefilmområdet, ville det kunne danne grunnlag for tilsvarende krav på TV-drama og TV-underholdningsområdene, og på en alvorlig måte svekke fremtidige inntjeningsmuligheter sammenliknet med det profesjonelle film-og tv-arbeidere har i dag.

Bruddet kom altså etter at det var klart fra Virke sin side at de ikke kunne imøtekomme NFF på videreføring av eksisterende spillefilmoverenskomst, men at de ønsker dramatiske endringer som vesentlig vil forverre filmarbeiderens vilkår sammenliknet med dagens situasjon. VIRKE ville heller ikke imøtekomme de mest sentrale og nødvendige kravene fra NFF.

Forhandlingene blir nå brakt inn for mekling hos Riksmekler og det er en reel mulighet for en arbeidskonflikt/streik.

Vi innkaller til medlemsmøte med det første for å informere mer utførlig om Virkes krav i årets forhandlinger og redegjøre for vår strategi for meklingen hos Riksmekler.

Sikre din streikelønn!

Hvis du blir berørt av en eventuell streik får du ikke hjelp fra NAV.

Berørte medlemmer av Filmforbundet får derimot streikelønn så lenge konflikten varer. For å få det må du registrere dine jobber nå hos oss.

Registrer jobber her!

Det er foreløpig ingen konflikt. Dette er først og fremst en formalitet for å sikre dine rettigheter ved en eventuell streik.

Hjelp dine kollegaer

Ved en streik kan produksjonsselskapet permittere den resterende stab. Dine kollegaer som ikke er medlem av Norsk filmforbund vil da stå uten lønn. Vi må stå sammen for å bekjempe undergraving av gjeldende lønns- og arbeidsforhold. Du kan hjelpe din kollega med å sikre sin lønn ved å anbefale medlemskap i Norsk filmforbund.

Innmeldingsskjema finner du her!

Har du spørsmål, så nøl ikke med å ta kontakt med oss!


Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2022 Privacy Statement