Aktuelt

Nyhetsarkiv

Til deg som planlegger å søke Statens Kunstnerstipend

26. september 2016 Tags:

Søknadsfrist for Statens kunstnerstipend er torsdag 18. oktober 2016 kl. 13:00.

Søknadsskjema i Altinn
Nytt for denne søknadsrunden er at alle søknader skal sendes inn via Altinn. Det betyr at du må ha klar din elektroniske ID og ta deg ekstra god tid med søknaden denne gangen. Her kan du se hvilke endringer dette medfører for deg.

Lenke til søknadsskjema finner du på Statens kunstnerstipends nettsider www.kunstnerstipend.no.
Det skal sendes inn separate søknader for hver stipendtype. Det skal kun sendes inn søknad per stipendtype til samme komité. 

Spørsmål av teknisk art, ta kontakt med support@kulturradet.no

Råd til søkere av alle typer stipend:
Skriv en nøyaktig, tydelig og gjennomarbeidet søknad. Søknaden må være fullstendig utfylt med en begrunnelse som går ut fra din kunstneriske virksomhet og produksjon.
Stipendkomiteen begrunner sine innstillinger til Kulturrådet og Utvalget med utgangspunkt i søknadene.

Dokumentasjon av kunstnerisk virke:
Filmkunstnere bør legge ved dokumentasjon på kunstnerisk arbeid. Vedlegg skal primært registreres som nettvedlegg, fortrinnsvis på Vimeo og YouTube. Nettlenkevedlegg må peke direkte til det aktuelle materialet. Dersom påloggingsinformasjon er påkrevd for å få tilgang må du oppgi brukernavn og passord i tekstfeltet under hvert enkelt vedlegg. Materialet må være tilgjengelig i minst 6.mnd. etter søknadsfristen. Informasjon om regissørens navn, filmens tittel, genre, spilletid og innspillings år, eventuelt synopsis/tagline føres opp i tekstfeltet for hvert enkelt vedlegg i søknadsskjemaet. Vedleggene registreres i prioritert rekkefølge, eventuelt oppgi prioriteringen i tekstfeltet.


Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2022 Privacy Statement