Aktuelt

Nyhetsarkiv

Medlemsmøte om de nye TV-overenskomstene mellom Norsk filmforbund og Virke

8. november 2016 Tags:

Resultatene av uravstemningen ble i går oversendt Riksmekler. Norsk filmforbunds medlemmer på TV-underholdning og TV-drama har med et overveldende flertall stemt ja til forhandlingsdelegasjonens anbefalte forhandlingsresultat:
TV-underholdning: 86,5% ja
TV-drama: 99% ja

Det betyr at det fra i dag av gjelder nye overenskomster for TV-drama og TV-underholdning mellom Norsk Filmforbund og Virke.

Vi vil gratulere medlemmene med at vi greide å videreføre gode avtaler med Virke. Disse må brukes for å skape en ryddig og regulert TV-bransje. Det var svært harde forhandlinger med Virke denne gangen. Vi er derfor veldig godt fornøyde med at de eksisterende overenskomstene ikke bare videreføres, uten reduserte vilkår på ett eneste område, men også med at noen punkter er forbedret.

Vi er også godt fornøyde med oppslutningen blant medlemmene og at vår anbefaling ble tatt til følge. Det er samtidig viktig å erkjenne at det fortsatt er ting i begge overenskomstene som kan forbedres, og at vi i fellesskap må jobbe hardt for å få produsentsiden til å følge regelverkene på rett måte også i praksis. Sørg for å kreve det du har rett til!

Vi inviterer nå til medlemsmøte 21. november kl. 17:30 i NFFs lokaler i Dronningens gate 13.

På møtet vil vi informere om forhandlingsresultatene og besvare spørsmål du måtte ha rundt overenskomstene. Vi vil gi en innføring i hvordan du kan forholde deg til de ulike lønnssystemene.

For TV-drama videreføres NFFs adgang til å anbefale satser på spillefilmnivå.

For TV-underholdning er det innført et minstelønnssystem som forutsetter personlige tillegg (det vil si lønn utover minstelønnen).

Vi vil understreke for alle dere i TV-underholdning at det er slått fast i TV-underholdningsoverenskomsten med Virke at ingen skal gå ned i lønn ved innføringen av det nye minstelønnssystemet. Vi har inngått denne avtalen for å sikre dere en god lønnsutvikling. Det er samtidig viktig at alle har oversikt over hvordan dere bør beregne lønn og tillegg, slik at dere står sterkt i framtidige forhandlinger med arbeidsgiver.

Vi byr på enkel servering.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen,
Norsk filmforbund


Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: faktura@filmforbundet.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement