Aktuelt

Nyhetsarkiv

Digital Single Market

12. februar 2017 Tags:

Vi står ovenfor viktige endringer i norsk og europeisk lovgivning.
Digital Single Market er et omfattende EU-prosjekt som er på vei til å gjøre seg gjeldende. Dette vil påvirke alle rettighetshavere i Norge og i EU. Prosjektet har som formål å gjøre Europa om til ett integrert marked uten de nasjonale grensene vi nå har.

Rettferdighet i en digital verden?
Dette samt ny EU-opphavsrettslovgivning sto da også på agendaen ved FERAs (Federation of European Film Directors) konferanse i Slovenia 2.-3. februar. Ved konferansen deltok vi blant annet i en workshop der vi gikk gjennom case-studies av ulike lands rettsavgjørelser knyttet til opphavsrett.
“European audiovisual authors and stakeholders in Ljubljana discuss fairness for creators in the digital age”


- For å sikre betalingen til audiovisuelle åndsverk må rettighetshavere stå samlet både i Norden og i Europa. Politikerne i Norge må våkne opp, sier forbundsadvokat Bjørn Brem.

Vår forbundsadvokat tok opp disse tre temaene:
1. Den norske åndsverkloven
Det er en ny norsk, åndsverklov på trappene. Denne må reelt styrke opphavsrettighetshaverne, noe han ikke mener lovforslaget gjør, uten nødvendige korrigeringer som vi i Norsk Filmforbund og Norske Filminstruktører, sammen med Kunstnernettverket, har spilt inn.

2. EUs opphavsrettslovgivning
Det er ny EU-lovgivning om opphavsrett på trappene, som Kulturdepartementer må ta hensyn til. Utfordringen for EU er særlig lovreguleringen av opphavsrett og ny teknologi.

3. Vi må uansett være nøye med kontraktene vi inngår!
Det er først og fremst forhandlingene om kontraktene dere inngår med produsenter og kringkastere som står i fremste fokus. Her må alle rettighetshavere og medlemmer med forvaltningskontrakt sørge for at riktige rettighetsklausuler sikrer kollektiv betaling for opphavsretten.

Filmforbundet vil fortsette å prioritere samarbeid med våre europeiske søsterorganisasjoner for å utveksle erfaringer og bygge nettverk. Vi er overbeviste om at dette vil komme medlemmene og rettighetshaverne våre til gode i årene fremover.

Høring om ny norsk åndverkslov
Her hjemme har Norsk Filmforbund og Norske Filmregissører også holdt innlegg i høring om ny åndsverklov i Kulturdepartementet her (innlegget starter ca 2:14:20).

Skal geoblocking oppheves?
Hva tenker dere om dette? Send oss dine innspill til post@filmforbundet.no.


Alt godt fra
Norsk filmforbund


Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf: 21 52 33 80
Epost: medlem@filmforbundet.no
Org.nr. 971 480 238

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook NFF på Twitter NFF på Google+

 

Norsk filmforbund © 2018 Privacy Statement