Aktuelt

Nyhetsarkiv

Gratis HMS kurs for film og tv bransjen - Øk din kompetanse!

22. september 2015 Tags:

2 dager gratis HMS-kurs i Oslo:
Risikoanalyse og systematisk HMS/ Internkontrollforskriften.

Kan du gjøre rede for at det er gjort en forsvarlig risikoanalyse før opptak? Er de ansatte tatt med på råd? Er dette skriftlig-gjort? Har virksomheten en HMS perm? Er de ansatte kjent med denne? Foretas det en systematisk oppfølging av at HMS-rutinene overholdes?

 
 
Fredag 16. oktober

  • Risikoanalyse. Teori og gruppearbeid med konkret manus og produksjonsplan. Meld deg på her!

Lørdag 17. oktober

  • Krav til systematikk i HMS-arbeidet. Internkontrollforskriften. Hvordan løser vi dette i vår bransje?
    Meld deg på her!

«Sikkerhet er kunsten å sørge for at visse ting ikke skjer.»

Arbeidsmiljøloven stiller krav til dokumentert HMS-kompetanse hos arbeidsgiver, mellomleder og tillitsvalgte. Internkontrollforskriften stiller også krav til dokumentert risikoanalyse og tiltaksplaner for å redusere sannsynlighet for – og konsekvens ved – arbeidsulykker.

Vi legger opp til aktiv bruk av deltakernes erfaringer, praktiske øvelser, og dialog rundt hvordan vi på en effektiv måte kan innarbeide rutiner for bedre sikkerhet i vår bransje. 


Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2022 Privacy Statement