Aktuelt

Nyhetsarkiv

IKKE TA JOBB HOS NRK!

17. mars 2017 Tags:

1. Fra og med mandag 20. mars 2017 oppfordres du til å ikke ta midlertidig engasjement hos NRK internt, inntil vi har på plass en kollektiv rammeavtale med NRK.

Dette er et dramatisk steg å ta, men Norsk filmforbund, Norske filmregissører, Norske Filmklippere, Foreningen Norske Filmfotografer og Norsk Filmlydforening har nå vedtatt å oppfordre alle sine medlemmer, og tilknyttede rettighetshavere til å ikke lenger ta engasjement direkte hos NRK.

Dette skjer fordi NRK er inne i en uakseptabel utvikling.

 • NRK tilbyr mye lavere lønn og generelt mye dårligere vilkår enn det film- og TV-arbeidere får på eksternproduksjoner.
   
 • NRK respekterer ikke våre tariffavtaler, slik resten av bransjen gjør.
   
 • NRK krever at de som skal gå på lønn må akseptere å være engasjert som journalist på tilkallingsvikar-vilkår.
   
 • NRK krever at du skal overdra alle rettigheter for "evig tid" (ca 120 år) uten kompensasjon.
   
 • NRK krever at du skal skrive avtaler som er i strid med forbundenes vedtekter, allerede inngåtte forvaltningskontrakter og fullmakter med tredjeparter. Dette på tross av at alle andre aktører i film- og tv-markedet (ca. 150 avtaleparter med Norsk Filmforbund) aksepterer disse vilkårene.
   
 • NRK går imot at åndsverkloven skal styrkes, fordi rettighetshaverne ikke er svake da de representeres av sterke rettighetsforbund som for eksempel Norsk Filmforbund. Samtidig har NRK som uttalt strategi å kun ønske å forhandle med en og en person og ikke med forbundet. Er dette et forsøk på fagforeningsknusing?
   
 • NRK bruker en taktikk hvor de holder tilbake lønn/honorar til film– og tv-arbeidere som de har engasjert. Dette skjer inntil film- og tv-arbeideren velger å signere en kontrakt som kun NRK er fornøyd med.

Nå er det nok! Vi kan ikke lenger akseptere at NRK skal diktere våre arbeidsvilkår. Sammen har vi alltid vært sterkest, og det skal vi fortsette å være.

Vi stopper å jobbe for NRK intern frem til de er villig til å inngå en kollektiv rammeavtale med Norsk Filmforbund, eventuelt inntil politikere og Kulturdepartementet griper inn og bistår partene med å komme til en enighet.  

Vårt krav er en kollektiv og ryddig avtale på NRK intern med like vilkår og like rettigheter som vi har for samme jobb på det eksterne området.

Norsk Filmforbund sender i dag brev til NRK med kopi til Kulturdepartementet.

2. Man kan fortsatt ta engasjement hos alle eksterne produksjonsselskaper

Vår oppfordring gjelder ikke engasjement hos eksterne produksjonsselskaper som produserer for NRKs eksternproduksjon eller egenproduksjon. På dette området har Norsk Filmforbund og Virke/Virke Produsentforeningen ryddige kollektive avtaler for midlertidige engasjerte. Denne løsningen har imidlertid NRK takket nei til. Dermed står NRK uten noen form for løsning for midlertidig engasjement direkte med NRK.

3. Hva bør du gjøre?

Send inn kontrakter til våre advokater og jurister – og få råd!

bjorn@filmforbundet.no

halvard@filmforbundet.no

Vi holder dere løpende orienterte om situasjonen. Sammen er vi sterke!

Med vennlig hilsen,
Norsk filmforbund


Norsk filmforbund
Dronningens gate 13
0152 Oslo

Tlf: 21 52 33 80
Epost: post@filmforbundet.no
Org.nr. 971 480 238

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook NFF på Twitter NFF på Google+

 

Norsk filmforbund © 2017 Privacy Statement