Aktuelt

Nyhetsarkiv

Krev å bli engasjert som "frilanser" når du tar oppdrag hos NRK

28. mars 2017 Tags:

Norsk Filmforbund/F©R (Filmforbundets Organisasjon for Rettighetsforvaltning) og NRK har kommet til en midlertidig løsning på tv-drama-produksjonen "På Hjemmebane".

 

Kampen for å få på plass en kollektiv avtale med NRK intern fortsetter, dette er ingen "hvilepute", men en liten delseier. Løsningen på Hjemmebane har likevel gitt oss mulighet til å kreve langt bedre vilkår når man er medlem av Norsk Filmforbund og har inngått forvaltningskontrakt for sine rettigheter med

F©R.

 

Vi oppfordrer alle medlemmer som ikke ennå har signert forvaltningskontrakt å signere nå, slik at dere også kan sikre rettighetene deres på tilsvarende gode vilkår som de fleste andre: Signer forvaltningsavtale F©R

 

Når dere så skal jobbe for NRK, skal dere gjøre følgende:

    Si at du er medlem av Norsk Filmforbund og har inngått forvaltningskontrakt

med F©R

    Krev å bli engasjert som "frilanser" enten på skattekort (honorar over lønn) eller

faktura

    Understrek at NRK trenger en tillatelse fra F©R får å avtale vilkår for

overdragelse av opphavsrettighetene dine, og henvis til at NRK aksepterte å

forholde seg til dette på "Hjemmebane" 

    Henvis NRK til Norsk Filmforbunds advokat og styreleder i F©R for at NRK skal

få nødvendig tillatelse og avtale: bjorn@filmforbundet.no

 

 

Følg oppskriften ovenfor, Ta kontakt med bjorn@filmforbundet.no hvis dere har spørsmål eller problemer med NRK intern.

 

Vi fortsetter kampen om en kollektiv avtale!

 

Med vennlig hilsen Norsk Filmforbund, F©R, Norske Filmregissører, Norske Filmklippere, Foreningen Norske Fotografer og Norsk Filmlydforening


Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf: 21 52 33 80
Epost: medlem@filmforbundet.no
Org.nr. 971 480 238

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook NFF på Twitter NFF på Google+

 

 

 

Norsk filmforbund © 2018 Privacy Statement