Aktuelt

Nyhetsarkiv

Rettighetsavtale landet mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Filmforbund/F©R på filmområdet den 09.05.2017!

11. mai 2017 Tags:

Kjære medlemmer og rettighetshavere, etter lange og krevende forhandlinger med både Virke Produsentforeningen og kringkasterne, kan vi med glede meddele at Norsk Filmforbund/F©R har inngått en bransjeløsning som respekterer både forvaltningskontraktene og opphavsrettigheter for alle medlemmer og rettighetshavere når dere engasjeres av produsent på filmområdet.

Tusen takk til alle dere som har stått i kampen - SAMMEN ER VI ALLTID STERKEST! Vi har vist nok en gang at vi er den sterkeste fagforeningen/forvaltningsorganisasjonen i det norske film-og tv-markedet i dag, takket være svært lojale rettighetshavere og at vi aldri, aldri gir oss.

Rettighetsavtalene gjelder alle innkjøpte produksjoner (spillefilm, dokumentarfilm etc.) hvor kino er primærvindu. Avtalene gjelder for 5 år frem til 2021.

Dette betyr i klartekst at filmområdet nå også er løst i 2017 etter at vi løste tv-området i 2016!

Vi er svært glade for å ha sikret opphavsretten på de aller fleste områder i disse svært utfordrende tider med store angrep på opphavsretten.

Nedenfor kommer en enkel oppsummering av hvilke klausuler du skal innta i dine individuelle avtaler med produsent på de ulike områdene for å sikre dine opphavsrettigheter og vederlag fra

F©R når produksjonen vises på TV, strømmeplattformer og liknende både lineært (direkte-tv) og on demand:

OPPHAVSRETT PÅ FILMOMRÅDET

På spillefilm, dokumentarfilm og andre innkjøpte produksjoner med kino som primærvindu (filmområdet) skal du innta følgende formulering under opphavsrett i de individuelle kontrakter dere skriver med produsenten:

"For medlemmer av Norsk Filmforbund med forvaltningskontrakt med F©R klareres opphavsrettigheter i "Avtale om rettigheter for innkjøpte produksjoner mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Filmforbund/F©R av 09.05.2017"

OPPHAVSRETT PÅ TV OMRÅDET     

På tv-underholdning, tv-drama og andre bestilte produksjoner med tv som primærvindu (tv-området)skal du innta følgende formulering under opphavsrett i de individuelle kontrakter dere skriver med produsenten:

"For medlemmer av Norsk Filmforbund med forvaltningskontrakt med F©R reguleres opphavsrettigheter i "Avtale om rettigheter mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Filmforbund/F©R av 29.10.2016."

Pass på at du har forvaltningskontrakt med F©R!

Alle medlemmer skal ha signert forvaltningskontrakt med F©R iht.vedtektene og inngåtte bransjeavtaler. Kun da sikrer du din opphavsrett for produksjoner som utnyttes på tv og strømmeplattformer. For visningsåret 2015 fordeler F©R over 10 millioner kroner til rettighetshaverne for rettigheter som klareres og betales for av kringkastere og tv-distributører.

Skulle du tilhøre en av de som har glemt å signere, signer her nå og sikre din opphavsrett og dine vederlag for fremtiden: Signer forvaltningsavtale F©R

Les mer om F©R her.

 


Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: faktura@filmforbundet.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement