Aktuelt

Nyhetsarkiv

Oppfordring til signeringsstans med NRK intern. Enighet i forhandlinger med Virke på spillefilm og tv-underholdning!

13. juni 2017 Tags:

Medlemmer signerer ikke kontrakter med NRK intern!

Kjære medlemmer,

Norsk Filmforbund holdt medlemsmøte på Filmens Hus den 12.juni angående situasjonen på NRK intern. 

Det var en enstemmig medlemsmasse som besluttet:

Vi skal ha en kollektiv avtale med like vilkår og like rettigheter på NRK intern for alle medlemmer slik vi har på eksternproduksjoner - derfor oppfordres du til å ikke signere kontrakter med NRK intern nå mens vi er i dialog med NRK om dette 

1.     Kjernepunktene i kravene er lønn, overtidsbetalt og kollektive opphavsrettsløsninger 

Medlemmene kan ikke jobbe på lønnssatser fra 20-50% under normalen. Lik lønn for likt arbeide!

På eksternområdet forvaltes opphavsrettigheter ved kollektiv innbetaling fra kringkasterne til F(c)R/NFF for fordeling utifra hvert år produksjoner er tilgjengelige på tv og strømmeplattformer. For visningsåret 2015 fordeler F(c)R over 10,5 millioner kroner til rettighetshaverne. 

Opphavsrettsvederlagene blir viktigere og viktigere tilleggsinntekter. Når NRK kan betale kollektive opphavsrettsvederlag til komponister og TONO, kan de også betale for kollektive rettighetshavere innenfor tv-produksjon slik alle de andre kringkasterne gjør på eksternområdet. Det må bli slutt på forskjellsbehandlingen fra NRK!
 

2.     NRK er Norges største og sterkeste kringkaster, og er dessuten eid av folket og staten, som betaler nesten 6 milliarder kroner årlig for å finansiere NRK. Det finnes ingen grunn til at ikke NRK skal kunne gi like vilkår som de eksterne produsentene gjør, herunder Virke Produsentforeningen på tv-området
 

3.     Vi kan ikke være med på NRK's ønske om å forhandle en og en kontrakt - vi skal ha en kollektiv avtale som gir forutberegnelighet og vilkår tilpasset den eksterne bransjen som NRK ønsker å bruke mer og mer
 

4.     Det ble enstemmig besluttet å opprettholde oppfordringen om å IKKE signere kontrakter med NRK intern videre - vi er åpne for fortsatt konstruktiv dialog med NRK og har gått i reelle forhandlinger med NRK nå før sommeren.

5.     NRK har meddelt at de ønsker å fortsette reelle forhandlinger med Norsk Filmforbund etter sommeren. Vi ber om at medlemmene står lojale om kravene og oppfordringen om ikke å signere nye kontrakter med NRK intern inntil videre da det er forbundet og ikke det enkelte medlem som må forhandle med NRK nå.

Norsk Filmforbund har blitt enige med Virke på spillefilm og tv-underholdning! 

Ny spillefilmoverenskomst er på plass med nye minstelønnssatser gjeldende fra mai 2017 til 31.mai 2018 etter at uravstemningen svarte med 96,5% ja til resultatet. Nye avtalte minstelønnssatser på spillefilm finner du her.

Nye avtalte minstelønnssatser på tv-underholdning gjeldende fra og med 1.juni er også landet. Disse finner du her sammen med nye, anbefalte personlige tillegg.

Har du spørsmål, kontakt administrasjonen på post@filmforbundet.no 

God sommer til alle medlemmer!

Forbundskontoret er stengt i juli, men er betjent fra og med mandag 31.juli. 

Vi ønsker dere alle en riktig god sommer! 

Med vennlig hilsen Norsk filmforbund


Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf: 21 52 33 80
Epost: medlem@filmforbundet.no
Org.nr. 971 480 238

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook NFF på Twitter NFF på Google+

 

 

 

Norsk filmforbund © 2018 Privacy Statement