Aktuelt

Nyhetsarkiv

Signeringsstans med NRK intern og forhandlinger i dag med Virke

13. juni 2017 Tags:

Medlemmer signerer ikke kontrakter med NRK intern!

Kjære medlemmer,

Norsk Filmforbund holdt medlemsmøte på Filmens Hus i går den 12.juni angående situasjonen på NRK intern. 

Det var en enstemmig medlemsmasse som besluttet:

Vi skal ha en kollektiv avtale med like vilkår og like rettigheter på NRK intern for alle medlemmer slik vi har på eksternproduksjoner - derfor signerer du ikke kontrakter med NRK intern nå mens vi er i dialog med NRK om dette 

 1. Kjernepunktene i kravene er lønn, overtidsbetalt og kollektive opphavsrettsløsninger 

  Medlemmene kan ikke jobbe på lønnssatser fra 20-50% under normalen. Lik lønn for likt arbeide!

  På eksternområdet forvaltes opphavsrettigheter ved kollektiv innbetaling fra kringkasterne til F(c)R/NFF for fordeling utifra hvert år produksjoner er tilgjengelige på tv og strømmeplattformer. For visningsåret 2015 fordeler F(c)R over 10,5 millioner kroner til rettighetshaverne. 

  Opphavsrettsvederlagene blir viktigere og viktigere tilleggsinntekter. Når NRK kan betale kollektive opphavsrettsvederlag til komponister og TONO, kan de også betale for kollektive rettighetshavere innenfor tv-produksjon slik alle de andre kringkasterne gjør på eksternområdet. Det må bli slutt på forskjellsbehandlingen fra NRK!
   
 2. NRK er Norges største og sterkeste kringkaster, og er dessuten eid av folket og staten, som betaler nesten 6 milliarder kroner årlig for å finansiere NRK. Det finnes ingen grunn til at ikke NRK skal kunne gi like vilkår som de eksterne produsentene gjør, herunder Virke Produsentforeningen på tv-området
   
 3. Vi kan ikke være med på NRK's ønske om å forhandle en og en kontrakt - vi skal ha en kollektiv avtale som gir forutberegnelighet og vilkår tilpasset den eksterne bransjen som NRK ønsker å bruke mer og mer
   
 4. Det ble enstemmig besluttet å opprettholde oppfordringen om å IKKE signere kontrakter med NRK intern videre - vi er åpne for fortsatt konstruktiv dialog med NRK men ønsker reelle forhandlinger nå!
 5. Vi forventer en innkalling fra NRK til et reelt forhandlingsmøte innen kort tid - og ber om at medlemmene står lojale om kravene og oppfordringen om ikke å signere nye kontrakter med NRK intern inntil videre.

Norsk Filmforbund er i lønns-og tariff-forhandlinger med Virke Produsentforeningen denne uke

For øvrig er vi i forhandlinger om lønn på tv-underholdningsområdet (eksternområdet) med Virke Produsentforeningen. Disse pågår i dag, tirsdag den 13.06.2017. Vi går også inn i annen runde av spillefilmforhandlingene med Virke Produsentforeningen etter at vi ble enige om opphavsrettsavtale den 09.05.2017 som gjelder både spillefilm, dokumentarfilm og andre innkjøpte produksjoner. Vi holder medlemmene løpende orienterte om utfallet av forhandlingene.

Har du spørsmål, kontakt administrasjonen på post@filmforbundet.no 

Sammen er vi sterke!

Med vennlig hilsen Norsk filmforbund, støttet av interesseorganisasjonene 


Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf: 21 52 33 80
Epost: post@filmforbundet.no
Org.nr. 971 480 238

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook NFF på Twitter NFF på Google+

 

Norsk filmforbund © 2017 Privacy Statement