Aktuelt

Nyhetsarkiv

Oppdatering vedr. situasjonen med NRK intern

4. september 2017 Tags:

Forhandlinger mellom NRK og Norsk filmforbund pågår i høst - medlemsmøtet har bestemt at medlemmer oppfordres til ikke å signere kontrakter med NRK intern før vi har en kollektiv enighet på plass!

Kjære medlemmer,

medlemsmøtet den 12.juni 2017 besluttet enstemmig:

Vi skal ha en kollektiv avtale med like vilkår og like rettigheter på NRK intern for alle medlemmer slik vi har på eksternproduksjoner - derfor oppfordrer vi til at du  ikke signerer kontrakter med NRK intern mens vi er i dialog med NRK om dette 

1.     Kjernepunktene i kravene er lønn, overtidsbetalt og kollektive opphavsrettsløsninger 

Medlemmene kan ikke jobbe på lønnssatser fra 20-50% under normalen. Lik lønn for likt arbeide!

På eksternområdet forvaltes opphavsrettigheter ved kollektiv innbetaling fra kringkasterne til F©R/NFF for fordeling utifra hvert år produksjoner er tilgjengelige på tv og strømmeplattformer. For visningsåret 2015 fordeler F©R over 10,5 millioner kroner til rettighetshaverne. 

Opphavsrettsvederlagene blir viktigere og viktigere tilleggsinntekter. Når NRK kan betale kollektive opphavsrettsvederlag til komponister og TONO, kan de også betale for kollektive rettighetshavere innenfor tv-produksjon slik alle de andre kringkasterne gjør på eksternområdet. Det må bli slutt på forskjellsbehandlingen fra NRK!

2.     NRK er Norges største og sterkeste kringkaster, og er dessuten eid av folket og staten, som betaler nesten 6 milliarder kroner årlig for å finansiere NRK. Det finnes ingen grunn til at ikke NRK skal kunne gi like vilkår som de eksterne produsentene gjør, herunder Virke Produsentforeningen på tv-området

3.     Vi kan ikke være med på NRK's ønske om å forhandle en og en kontrakt - vi skal ha en kollektiv avtale som gir forutberegnelighet og vilkår tilpasset den eksterne bransjen som NRK ønsker å bruke mer og mer

4.     Det ble enstemmig besluttet å opprettholde oppfordringen om å IKKE signere kontrakter med NRK intern videre - vi er åpne for fortsatt konstruktiv dialog med NRK og har gått i reelle forhandlinger med NRK nå før sommeren.

5.     NRK har meddelt at de ønsker å fortsette reelle forhandlinger med Norsk filmforbund etter sommeren. Vi ber om at medlemmene står lojale om kravene og oppfordringen om ikke å signere nye kontrakter med NRK intern inntil videre da det er forbundet og ikke det enkelte medlem som må forhandle med NRK nå.

Har du spørsmål, kontakt administrasjonen på medlem@filmforbundet.no 

 


Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf: 21 52 33 80
Epost: medlem@filmforbundet.no
Org.nr. 971 480 238

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook NFF på Twitter NFF på Google+

 

 

 

Norsk filmforbund © 2018 Privacy Statement