Aktuelt

Nyhetsarkiv

Norsk filmforbund og F©R har landet overenskomstvilkår og kollektiv opphavsrettsavtale på Netflix-filmen om 22. juli

20. oktober 2017 Tags:

Norsk filmforbund og F©R har gjennom flere uker hatt forhandlinger med produksjonsselskapet som produserer for Netflix om den første Netflix-filmen som gjøres i Norge med norske film-arbeidere og således medlemmer av Norsk filmforbund.

Bakgrunnen for forhandlingene var forholdet til overenskomstregler og klarering og betaling for opphavsrettigheter, herunder nye digitale rettigheter for tilgjengeliggjøring på Netflix.

Medlemmene i Norsk filmforbund som har opphavsrett har inngått eksklusiv forvaltning med Norsk filmforbund/F©R. Dette gjør at klarering av opphavsrettigheter kan skje kollektivt med Norsk filmforbund/F©R, som på vegne av medlemmene har inngått en særskilt rettighetsavtale med produksjonsselskapet til Netflix.

Norsk filmforbund/F©R vil således fordele vederlaget for opphavsrett på produksjonen til de rettighetshavere som er medlemmer av Norsk filmforbund med forvaltningskontrakt.

Videre har produksjonsselskapet og Norsk filmforbund blitt enige om at spillefilmoverenskomsten skal legges til grunn for de den gjelder, noe som vil sikre ryddige og forutberegnelige arbeids og lønnsvilkår for Norsk filmforbunds medlemmer. 

Forbundsadvokat i Norsk filmforbund og styreleder i F©R Bjørn Alexander Brem uttaler følgende:

Det har vært ganske krevende forhandlinger om både lønns-og opphavsrettsvilkår i og med at produksjon for Netflix i Norge er helt nytt, men vi oppfatter at begge parter på profesjonelt og ryddig vis ha kommet til en felles enighet som sikrer rimelige lønns-og opphavsrettsvilkår for våre medlemmer og rettighetshavere. 

At vi klarte å løse disse spørsmål i forkant av produksjonen, mener jeg vil komme både produsenten og medlemmene til gode, og det viser fordelene med å ha et forbund som kan representere mange på en gang, og inngå kollektive avtaler på vegne av disse.”

Medlemmer som måtte ha spørsmål, er selvsagt velkommen til å ta kontakt med forbundet på juridisk@filmforbundet.no 


Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo


Org.nr. 971 480 238

Tlf: 21 52 33 80

Epost:
Generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

Medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook NFF på Twitter 

 

 

 

Norsk filmforbund © 2018 Privacy Statement