Aktuelt

Nyhetsarkiv

Norsk filmforbund deltok i viktig høring om ny åndsverklov

6. februar 2018 Tags:

Norsk filmforbund v/forbundsleder Sverre Pedersen og Forbundsadvokat Bjørn Alexander Brem holdt innlegg i Stortinget mandag den 5.februar 2018. 
 
Noen av våre viktigste innspill var:
 
1)Skille mellom betaling for arbeide og betaling for opphavsrett 
2)Sikre opphaverne et rimelig vederlag for utnyttelse av åndsverk i tråd med rettsutviklingen i EU
3)Fjerne arbeidsgiver-og oppdragsgiverregel (paragraf 71) 
 

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo


Org.nr. 971 480 238

Tlf: 21 52 33 80

Epost:
Generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

Medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook NFF på Twitter 

 

 

 

Norsk filmforbund © 2019 Privacy Statement