Aktuelt

Nyhetsarkiv

F©R har åpnet registreringen for 2016 - NB: Ny registreringsportal

9. mai 2018 Tags:

Frist for registrering av produksjoner og opplasting av signerte arbeidskontrakter utløper ved midnatt tirsdag 29. mai.

Velkommen til F©Rs nye registreringsportal - fordeling av vederlag visningsåret 2016

F©R skal dele ut opphavsrettslige vederlag for produksjoner vist på TV og strømmeplattformer i visningsåret 2016, og i den forbindelse lanserer vi F©Rs nye registreringsportal.

F©Rs nye portal er utviklet først og fremst for å imøtekomme EUs nye og strengere krav til personvernsikkerhet (GDPR).

 

Husk at du mest sannsynlig allerede har en brukerprofil

Brukernavnet ditt er eposten din du allerede har registrert hos oss, og du må bestille passord ved første gangs innlogging. Dette gjelder alle som tidligere har registrert seg og mottatt vederlag fra F©R, hvor vi har overført dine tidligere registrerte produksjoner og informasjon til den nye portalen. Vi ber derfor om at du unngår å opprette en ny brukerprofil om du allerede har en. Husk å etterse at alle person- og kontoopplysninger er på plass i den nye applikasjonen.

 

Logg inn på F©Rs registreringsportal her

 

Husk at det er rettigheter i behold du får vederlag for

  • Fra og med visningsåret 2016 betaler F©R som hovedregel kun ut opphavsrettslige vederlag til de som laster opp signerte arbeidskontrakter med opphavsrettigheter i behold
  • Eksempler som sikrer vederlag finner du her: Rettighetsklausuler
  • Dette betyr i praksis at om du har overdratt alle rettigheter til produsent, kringkaster eller annen rettighetserverver i din arbeidskontrakt, har du som hovedregel ikke rett til vederlag, med unntak av privatkopieringsvederlag, som fordeles til alle.
  • Sikre dine rettigheter og vederlag for fremtiden, og signer forvaltningskontrakt med F©R her: Signer forvaltningskontrakt F©R
  • Det er ikke krav for opplasting av signerte kontrakter for eldre produksjoner (med premiere tidligere enn 2016)
  • F©R fordeler vederlag på bakgrunn av F©Rs direkteavtaler med produsenter, kringkastere og strømmetjenester, og gjennom NFF og NFR`s fullmakter med Norwaco. Les mer her: F©Rs rettighetsforvaltning
     

Kalkulering og utbetaling av vederlagene

Vi har denne våren arbeidet med en digitalisering av vederlagskalkulatoren vår og setter derfor av et tidsrom etter registreringsfrist for å kvalitetssikre denne. Hold derfor registreringsfristen 29. mai slik at vi har alt av aktuell data på plass denne dagen og umiddelbart kan starte kalkuleringsarbeidet. Vederlagene vil utbetales før 1. juli 2018.

Vederlagene kalkuleres på bakgrunn av den til enhver tids gjeldende fordelingsplan vedtatt av F©Rs generalforsamling, og vil utbetales innen 1. juli 2018. 

 

Vederlag til enkeltproduksjoner-strømmevederlag NRK, Netflix m.m.


Det vil i tillegg til vederlag for visningsåret 2016 utbetales noen enkeltvederlag for produksjoner med bakgrunn i at F©R har inngått rettighetsavtaler for enkeltproduksjoner med aktører som vi mangler permanente rettighetsavtaler med. Informasjon om bakgrunnen for dette, hvilke produksjoner det gjelder og hvordan du får tilgang på disse vederlagene finner du her.


Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo


Org.nr. 971 480 238

Tlf: 21 52 33 80

Epost (generelle henvendelser):
post@filmforbundet.no

Medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

 

 

Norsk filmforbund © 2019 Privacy Statement