Aktuelt

Nyhetsarkiv

Artikler fra april 2020

Diplom til film om F©R i Visuelt-konkurransen

24. april 2020
Designbyrået Try APT har nylig laget en informasjonsfilm for Filmforbundets Organisasjon for Rettigh...

Veileder for utarbeidelse av smittevernplan for AV-produksjoner

24. april 2020
Bransjerådet for film nedsatte før påske en arbeidsgruppe som har utarbeidet en ny veileder for sikk...

Informasjon til film- og tv-arbeidere om koronakrisen

3. april 2020
Norsk filmforbund mottar mange henvendelser fra våre medlemmer, som har spørsmål knyttet til ko...

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: faktura@filmforbundet.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement