Arbeidskonflikt

Varslingsrutiner / #Metoo

NFF og NFR har det siste året tatt flere initiativ for å få på plass rutiner for varsling av diskriminering, uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering i film- og tv- bransjen. I november fikk vi med en samlet bransje på en felleserklæring som åpner slik:

 

Stopp seksuell trakassering

Det er nulltoleranse for seksuell trakassering i film-, TV-, og spillbransjen som i alle andre deler av arbeidslivet. Alle midlertidige og faste medarbeidere samt frilansere som utsettes for eller blir oppmerksomme på seksuell trakassering oppfordres til å si fra etter disse retningslinjene. Dette gjelder også rekrutterings- og utdanningssituasjoner.

 

Les mer her:

Nulltoleranse for seksuell trakassering behandlet 27.10.2017. PDF

 
 

I tillegg til klargjøring av grenser og oppfordringer til hva den enkelte bør gjøre, må produksjonene organiseres slik at man både forebygger uønsket adferd og rutiner for å håndtere alvorlige hendelser. Vi arbeider derfor med å  inkludere dette i Helse- miljø og sikkerhetsarbeid tilpasset film- og tv- produksjoner. Sammen med NFF avd. Nord-Norge arrangerte vi en panelsamtale under TIFF med Linda Steinhoff, som resulterte i et mer detaljert innspill til hvordan slike rutiner kan legges opp og hvilke særlige hensyn man må tenke igjennom.

 

Du kan lese hele teksten her.

 

Vi har også innledet drøftelser med Balansekunstprosjektet - for et likestilt og mangfoldig kulturliv - som har etablert en egen varslingstelefon for seksuell trakassering. NFR (og Viken filmsenter) har tilsluttet seg denne organisasjonen. Les mer om Balansekunstprosjektet her.

 

 

Vi minner om at alvorlige overgrep bør meldes til politiet. Om du trenger råd eller hjelp i en varslingssak anbefaler vi å sende en mail direkte til vår forbundsadvokat: bjorn@filmforbundet.no. Om du ønsket å snakke med en kvinnelig jurist, skriver du bare det i mailen.

 

 

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement