Arbeidskonflikt

Ofte stilte spørsmål om streik

Arbeidskonflikt og streik – spørsmål og svar

Streikehåndbok 2018

Hva gjør jeg ved en streik?
Dersom du blir tatt ut i streik, blir du kontaktet av Filmforbundet og du må påregne å stå streikevakt. Streikevaktlister utarbeides av Filmforbundet. Det er viktig å være tilstede på alle møter som Filmforbundet innkaller til. En streik er en kampsituasjon hvor alle må stille seg til disposisjon for fagforeningen slik at streiken blir mest mulig effektiv. Et streikelokale vil bli opprettet. Streikelokalet er åpent for alle, også deg som ikke er tatt ut i streik.

Hva er streikebryteri?
Streikebryteri er å utføre eget arbeide selv om man er tatt ut i streik, eller å utføre arbeidet til en som er tatt ut i streik. Streikebryteri er en sterkt umoralsk og illojal handling mot streikende kollegaer.

Hvordan får jeg informasjon om hva som skjer?
Informasjon får du først og fremst gjennom Filmforbundet. Det er ellers viktig å følge med i media generelt om situasjonen.

Hvordan forholder jeg meg når andre medlemmer i Filmforbundet er tatt ut i streik?
Dersom du opplever at kollegaer fra samme forbund er tatt ut i streik på din arbeidsplass, bør du først og fremst ta kontakt med Filmforbundet for å forsikre deg om at du er unntatt fra streiken. Videre skal du forholde deg lojalt til det arbeidet du utfører i det daglige.

Du skal ikke overta oppgaver fra en som er i streik. Arbeidsgiveren har heller ingen rett til å pålegge andre oppgaver til deg som er rammet av streik.

Kan jeg melde meg ut av forbundet og jobbe som normalt under streiken?
Nei, du kan ikke melde deg ut under en konflikt. Det er i strid med forbundets vedtekter.

Har du spørsmål, kontakt Filmforbundet. Ellers er det viktig at alle medlemmer som ikke er i streik, solidarisk støtter opp om streiken og oppmuntrer de streikende enten de er på din arbeidsplass eller på andre arbeidsplasser der Filmforbundet er i streik.

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement