Felleserklæring - NFF og PF

Felleserklæring Norsk Filmforbund og Produsentforeningen om filmarbeidernes status som arbeidstaker.

Felleserklæring - NFF og PF

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo


Org.nr. 971 480 238

Tlf: 21 52 33 80

Epost (generelle henvendelser):
post@filmforbundet.no

Medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

 

 

Norsk filmforbund © 2019 Privacy Statement