F©R - Audiovisuell rettighetsforvaltning

FILMFORBUNDETS ORGANISASJON
FOR RETTIGHETSFORVALTNING

Vi forvalter dine rettigheter (*), og utbetaler årlig mange millioner norske kroner i opphavsrettsvederlag som fordeles mellom de
som gjør en skapende innsats innenfor audiovisuell produksjon.

Les mer om og signer forvaltningskontrakt med F©R her: Forvaltningskontrakt F©R 

F©R skal i 2019 fordele vederlag for visningsåret 2017. For å få vederlag for 2017, må du registrere dine fagfunksjoner på de spesifikke produksjonene og søke om vederlag. I løpet av mai 2019 vil F©R publisere på NFFs nettsider, via annonse i bransjebladet Rushprint og ved å sende ut e-post til dem vi har adressen til, veiledning om hvordan du kan søke om vederlag for 2017.

Her finner du informasjon om opphavsrett og rettighetsforvaltning via F©R: 

(*) Rettighetsforvaltning via F©R gjelder både medlemmer av Norsk filmforbund (NFF) og Norske Filmregissører (NFR). 1. januar 2015 gikk NFR inn i et samarbeid med NFF. Samarbeidet medfører blant annet at foreningene nå deler kontorer i Dronningens gate 16, benytter seg av de samme advokater og jurister, og arbeider tett sammen om både rettighetsforvaltning, kulturpolitiske og bransjerelaterte problemstillinger. Alle som ønsker medlemskap i NFR melder seg nå inn via Filmforbundets innmeldingsskjema, da NFR nå fungerer som en felles regissørorganisasjon for denne yrkesgruppen, både i NFF og NFR.

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf: 21 52 33 80

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: faktura@filmforbundet.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2019 Privacy Statement