F©R - Audiovisuell rettighetsforvaltning

FILMFORBUNDETS ORGANISASJON
FOR RETTIGHETSFORVALTNING

Vi forvalter dine rettigheter (*), og utbetaler årlig mange millioner norske kroner i opphavsrettsvederlag som fordeles mellom de
som gjør en skapende innsats innenfor audiovisuell produksjon.

Les mer om og signer forvaltningskontrakt med F©R her: Forvaltningskontrakt F©R 

Du kan registrere dine produksjoner og søke om vederlag her: Registrer dine produksjoner (lenke til F©R-portalen)

Her finner du informasjon om opphavsrett og rettighetsforvaltning via F©R: 

(*) Rettighetsforvaltning via F©R gjelder både medlemmer av Norsk filmforbund (NFF) og Norske Filmregissører (NFR). 1. januar 2015 gikk NFR inn i et samarbeid med NFF. Samarbeidet medfører blant annet at foreningene nå deler kontorer i Dronningens gate 16, benytter seg av de samme advokater og jurister, og arbeider tett sammen om både rettighetsforvaltning, kulturpolitiske og bransjerelaterte problemstillinger. Alle som ønsker medlemskap i NFR melder seg nå inn via Filmforbundets innmeldingsskjema, da NFR nå fungerer som en felles regissørorganisasjon for denne yrkesgruppen, både i NFF og NFR.

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo


Org.nr. 971 480 238

Tlf: 21 52 33 80

Epost (generelle henvendelser):
post@filmforbundet.no

Medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

 

 

Norsk filmforbund © 2019 Privacy Statement