F©R - Audiovisuell rettighetsforvaltning

FILMFORBUNDETS ORGANISASJON
FOR RETTIGHETSFORVALTNING

Vi forvalter dine rettigheter (*), og utbetaler årlig mange millioner norske kroner i opphavsrettsvederlag som fordeles mellom de
som gjør en skapende innsats innenfor audiovisuell produksjon.

 
Filmen er produsert av Try Apt

 

 

Les mer om og signer forvaltningskontrakt med F©R her: Forvaltningskontrakt F©R 

Her finner du mer informasjon om opphavsrett og rettighetsforvaltning via F©R: 

(*) Rettighetsforvaltning via F©R gjelder både medlemmer av Norsk filmforbund (NFF) og Norske Filmregissører (NFR). 1. januar 2015 gikk NFR inn i et samarbeid med NFF. Samarbeidet medfører blant annet at foreningene nå deler kontorer i Dronningens gate 16, benytter seg av de samme advokater og jurister, og arbeider tett sammen om både rettighetsforvaltning, kulturpolitiske og bransjerelaterte problemstillinger. Alle som ønsker medlemskap i NFR melder seg nå inn via Filmforbundets innmeldingsskjema, da NFR nå fungerer som en felles regissørorganisasjon for denne yrkesgruppen, både i NFF og NFR. Du kan også overlate forvaltningen til F©R uten å være organisert.

F©Rs fordelingsutvalg, valgt på F©Rs generalforsamling for perioden 2021-2022, ledes av Arild Mehn-Andersen (NFF). Medlemmer er Johan Kaos (NFR), Janic Heen (NFR), Martin By (NFF), Haakon Wettre (NFF). Varamedlemmer: Elsa Kvamme (NFR), Nina Bjerch-Andresen (NFF).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2022 Privacy Statement