F©R - Audiovisuell rettighetsforvaltning

FILMFORBUNDETS ORGANISASJON
FOR RETTIGHETSFORVALTNING

Vi forvalter dine rettigheter (*), og utbetaler årlig mange millioner norske kroner i opphavsrettsvederlag som fordeles mellom de
som gjør en skapende innsats innenfor audiovisuell produksjon!

Les mer om og signer forvaltningskontrakt med F©R her:

Forvaltningskontrakt F©R!

Du kan registrere dine produksjoner og søke om vederlag her:  

Registrer dine produksjoner

Her finner du informasjon om opphavsrett og rettighetsforvaltning via F©R: 

Søk om vederlag
F©R rettighetsforvaltning
Rettighetsklausuler
Opphavsrettsvederlag
Viktig info til produsenter og andre
Rettighetshavergrupper AV-produksjon
Mediehusavtalene

*Rettighetsforvaltning via F©R gjelder både medlemmer av Norsk Filmforbund (NFF) og Norske Filmregissører (NFR). 1.januar 2015 gikk NFR inn i et samarbeid med NFF. Samarbeidet medfører blant annet at foreningene nå deler kontorer i Dronningens gate 13, benytter seg av de samme advokater og jurister, og arbeider tett sammen om både rettighetsforvaltning, kulturpolitiske og bransjerelaterte problemstillinger. Alle som ønsker medlemskap i NFR melder seg nå inn via Filmforbundets innmeldingsskjema, da NFR nå fungerer som en felles regissørorganisasjon for denne yrkesgruppen, både i NFF og NFR.

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo


Org.nr. 971 480 238

Tlf: 21 52 33 80

Epost:
Generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

Medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook NFF på Twitter 

 

 

 

Norsk filmforbund © 2019 Privacy Statement