Mediehusavtalene

Det ble inngått separate opphavsrettsavtaler mellom mediehusene TV2, Discovery og MTG (Modern Times Group) og F©R v/Norsk filmforbund den 18.april 2016.

Avtalene sikrer rimelige opphavsrettsvederlag til rettighetshavere som har inngått forvaltningskontrakt med F©R v/Norsk filmforbund og som bidrar på audiovisuelle produksjoner som bestilles av mediehusene via eksterne produksjonsselskaper. 

Prisoppjusterte vederlag som fordeles til rettighetshaverne for det enkelte visningsår vil bli offentliggjort via F©R v/Norsk filmforbunds regnskaper og på F©R's generalforsamling.

Mediehusavtale

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf: 21 52 33 80
Epost: medlem@filmforbundet.no
Org.nr. 971 480 238

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook NFF på Twitter NFF på Google+

 

Norsk filmforbund © 2018 Privacy Statement