Mediehusavtalene

Det ble inngått separate opphavsrettsavtaler mellom mediehusene TV2, Discovery og MTG (Modern Times Group) og F©R v/Norsk filmforbund den 18.april 2016.

Avtalene sikrer rimelige opphavsrettsvederlag til rettighetshavere som har inngått forvaltningskontrakt med F©R v/Norsk filmforbund og som bidrar på audiovisuelle produksjoner som bestilles av mediehusene via eksterne produksjonsselskaper. 

Prisoppjusterte vederlag som fordeles til rettighetshaverne for det enkelte visningsår vil bli offentliggjort via F©R v/Norsk filmforbunds regnskaper og på F©R's generalforsamling.

Mediehusavtale

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement