Opphavsrettsvederlag

Du må registrere fagfunksjoner i dine produksjoner for å få vederlag via F©R for dine opphavsrettigheter.

Filmforbundets Organisasjon for Rettighetsforvaltning (F©Rhttps://filmforbundet.no/Opphavsrett/FOR-rettighetsforvaltning forvalter og ivaretar opphavsrettigheter til film- og TV-arbeidere innenfor audiovisuell produksjon. Hvert år fordeler F©R totalt et betydelig antall millioner kroner i opphavsrettvederlag til våre rettighetshavere

F©R inngår eksklusive forvaltningskontrakter med rettighetshavere, noe som gir F©R rett til å kreve inn opphavsrettsvederlag via avtaler med produsenter, kringkastere, strømmetjenester eller andre. Norsk filmforbund (NFF) og Norske Filmregissører (NFR) har også fullmakter og samarbeidspartnere som Norwaco m.fl.  Alle rettighetshavere innenfor film- og tv-området kan signere forvaltningskontrakt med F©R. Medlemmer av NFF og NFR signerer forvaltningskontrakt ved innmelding, i tråd med forbundsvedtektene. Uorganiserte rettighetshavere likebehandles med forbundsmedlemmene, og alle rettighetshavere må oppfylle de samme krav til dokumentasjon av rettigheter.

Dersom du ikke har signert forvaltningskontrakt med F©R eller er medlem av et annet forbund, kan du kontakte disse for spørsmål om opphavsrettsvederlag.

For å få utbetalt vederlag for et visningsår må du registrere hvilke fagfunksjoner du har hatt på produksjonene som ble tilgjengeliggjort i dette visningsåret. Alle produksjoner du registrerer deg på, vil bli sjekket opp mot sendelister fra TV kanalene ( NRK, TV2, Discovery eller MTG/NENT) for det aktuelle visningsåret. Hvis du registrerer deg på alle produksjoner du har jobbet på, også for tidligere år, får du muligheten til å få vederlag også for repriser av tidligere produksjoner.  

F©R deler ut vederlag til medlemmer og/eller rettighetshavere med forvaltningskontrakt samt uorganiserte rettighetshavere*. Pengene vi forvalter og deler ut kommer fra følgende områder:

TV-distribusjon av audiovisuelle verk, samtidig og uendret sending og på forespørsel utnyttelse på tv (f.eks via Get, Canal digital, Riks-TV, Altibox). Opphavsrettsvederlaget er forbeholdt rettighetshavere som er medlemmer av Norsk filmforbund/Norske filmregissører (NFF/NFR) og uorganiserte rettighetshavere som kan dokumentere rettigheter i behold*.

Kulturarv består hovedsakelig av opphavsrettsvederlag for NRKs on demand bruk av egenproduserte programmer på nrk.no/app. Opphavsrettsvederlaget er forbeholdt rettighetshavere som er medlemmer av NFF/NFR og uorganiserte rettighetshavere som på tilsvarende vis kan dokumentere rettigheter i behold*.

Undervisning (f. eks skoler, universiteter). Opphavsrettsvederlaget er forbeholdt rettighetshavere som er medlemmer av NFF/NFR og uorganiserte rettighetshavere som kan dokumentere rettigheter i behold*.

Egenforvaltning av tv-distribusjon, avtaler med produsenter, kringkastere for kommersielle tv-kanaler (TV2, Discovery, MTG/NENT),. Fra og med visningsåret 2018 fordeler vi også vederlag for produksjoner som er tilgjengelige på strømmeplattformene TV2 Sumo, Viaplay/Viafree og D-play. Vi har også inngått avtaler med strømmetjenester (NETFLIX, HBO). Opphavsrettsvederlag er i forbeholdt rettighetshavere som er medlemmer av NFF/NFR og/eller som representeres av F©R ved forvaltningskontrakt. Uorganiserte rettighetshavere likebehandles dersom de har rettigheter i behold og ønsker å søke vederlag på ordningene, se forklaring for øvrig på denne siden.

Privatkopiering av audiovisuelle verk (f.eks. PVR) – Opphavsrettsvederlaget er en kompensasjon over statsbudsjettet for lovlig privatkopiering og er betaling over Kulturdepartementets budsjett, og fordeles til både organiserte og uorganiserte rettighetshavere uten dokumentasjonskrav.

*Vi gjør særskilt oppmerksom på at rettighetshavere skal dokumentere sine rettigheter for å få rett til vederlag for TV-distribusjon. Dette gjør du ved å laste opp dine signerte kontrakter inngått med produsent eller kringkaster. Fra og med visningsåret 2016 vil det være et absolutt krav å dokumentere dette for å få utbetalt vederlag. Rettighetsklausuler som sikrer deg retten på slike vederlag finner du her: Rettighetsklausuler

**F©R jobber hardt for å sikre økte inntekter for opphavsrett på det audiovisuelle området. Vi følger med i tiden på nye utnyttelsesformer, og tilbyr moderne løsninger for bransjens aktører som sikrer deg økte inntekter for din opphavsrett. På grunn av strengere krav til dokumentasjon av rettigheter i behold, kan imidlertid ikke F©R fra og med visningsåret 2016 garantere maksimale vederlag til rettighetshavere som ikke er medlemmer og/eller som ikke har inngått forvaltningskontrakt med F©R. Uorganiserte rettighetshavere likebehandles dersom de kan dokumentere tilsvarende rettigheter i behold. Beskytt dine rettigheter og inntekter ved å signere forvaltningskontrakt.

 

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement