Opphavsrettsvederlag

Du må registrere fagfunksjoner for å få vederlag via F©R for dine opphavsrettigheter.

Filmforbundets Organisasjon for Rettighetsforvaltning (F©R) forvalter og ivaretar opphavsrettigheter til film- og TV-arbeidere innenfor audiovisuell produksjon. Hvert år fordeler F©R et betydelig antall kroner i opphavsrettvederlag til våre rettighetshavere

F©R inngår eksklusive forvaltningskontrakter med rettighetshavere, noe som gir F©R rett til å kreve inn opphavsrettsvederlag via avtaler med produsenter, kringkastere, audiovisuelle tjenestetilbydere eller andre. Norsk filmforbund (NFF) og Norske Filmregissører (NFR) har også fullmakter og samarbeidspartnere som Norwaco m.fl.  Alle rettighetshavere innenfor film- og tv-området kan signere forvaltningskontrakt med F©R; medlemmer av NFF og NFR signerer forvaltningskontrakt ved innmelding, i tråd med forbundsvedtektene. Uorganiserte rettighetshavere likebehandles med forbundsmedlemmene, og alle rettighetshavere må oppfylle de samme krav til dokumentasjon av rettigheter.

Dersom du ikke har signert forvaltningskontrakt med F©R eller er medlem av et annet forbund, kan du kontakte disse for spørsmål om opphavsrettsvederlag.

For å få utbetalt vederlag for visningsåret 2017 må du registrere hvilke fagfunksjoner du har hatt på produksjonene som ble tilgjengeliggjort i dette visningsåret. Alle produksjoner du registrerer deg på, vil bli sjekket opp mot sendelister fra TV kanalene ( NRK, TV2, Discovery eller MTG/NENT) for det aktuelle visningsåret. Hvis du registrerer deg på alle produksjoner du har jobbet på, også for tidligere år, får du muligheten til å få vederlag også for repriser av tidligere produksjoner.  

F©R deler ut vederlag til medlemmer og/eller rettighetshavere med forvaltningskontrakt samt uorganiserte rettighetshavere*. Pengene vi forvalter og deler ut kommer fra følgende områder:

TV-distribusjon av audiovisuelle verk, samtidig og uendret sending og på forespørsel utnyttelse på tv (f.eks via Get, Canal digital, Riks-TV, Altibox). Opphavsrettsvederlaget er forbeholdt rettighetshavere som er medlemmer av Norsk filmforbund/Norske filmregissører (NFF/NFR) og uorganiserte rettighetshavere som kan dokumentere rettigheter i behold*.

Kulturarv består hovedsakelig av opphavsrettsvederlag for NRKs on demand bruk av egenproduserte programmer på nrk.no/app. Opphavsrettsvederlaget er forbeholdt rettighetshavere som er medlemmer av NFF/NFR og uorganiserte rettighetshavere som på tilsvarende vis kan dokumentere rettigheter i behold*.

Undervisning (f. eks skoler, universiteter). Opphavsrettsvederlaget er forbeholdt rettighetshavere som er medlemmer av NFF/NFR og uorganiserte rettighetshavere som kan dokumentere rettigheter i behold*.

Egenforvaltning av tv-distribusjon, avtaler med produsenter og kringkastere for kommersielle tv-kanaler (TV2, Discovery, MTG). Fra og med visningsåret 2016 fordeler vi også vederlag for produksjoner som er tilgjengelige på strømmeplattformene TV2 Sumo, Viaplay/Viafree og D-play.

Det fordeles opphavsrettsvederlag for enkeltproduksjoner hovedsakelig i visningsårene 2015/2016 ved midlertidig ordning, og fra og med visningsåret 2016 i fast ordning (Mediehusavtalene). Opphavsrettsvederlaget er forbeholdt rettighetshavere som er medlemmer av NFF/NFR og/eller som representeres av F©R ved forvaltningskontrakt. Uorganiserte rettighetshavere likebehandles, se forklaring for øvrig på denne siden.

Privatkopiering av audiovisuelle verk (f.eks. PVR) – Opphavsrettsvederlaget er en kompensasjon over statsbudsjettet for lovlig privatkopiering og er betaling over Kulturdepartementets budsjett, og fordeles til både organiserte og uorganiserte rettighetshavere uten dokumentasjonskrav.

*Vi gjør særskilt oppmerksom på at rettighetshavere skal dokumentere sine rettigheter for å få rett til vederlag for TV-distribusjon. Dette gjør du ved å laste opp dine signerte kontrakter inngått med produsent eller kringkaster. Fra og med visningsåret 2016 vil det være et absolutt krav å dokumentere dette for å få utbetalt vederlag. Rettighetsklausuler som sikrer deg retten på slike vederlag finner du her: Rettighetsklausuler

**F©R jobber hardt for å sikre økte inntekter for opphavsrett på det audiovisuelle området. Vi følger med i tiden på nye utnyttelsesformer, og tilbyr moderne løsninger for bransjens aktører som sikrer deg økte inntekter for din opphavsrett. På grunn av strengere krav til dokumentasjon av rettigheter i behold, kan imidlertid ikke F©R fra og med visningsåret 2016 garantere maksimale vederlag til rettighetshavere som ikke er medlemmer og/eller som ikke har inngått forvaltningskontrakt med F©R. Uorganiserte rettighetshavere likebehandles dersom de kan dokumentere tilsvarende rettigheter i behold. Beskytt dine rettigheter og inntekter ved å signere forvaltningskontrakt.

 

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: faktura@filmforbundet.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2020 Privacy Statement