Opphavsrettsvederlag

F©R lanserer ny registreringsportal for utbetaling av vederlag for visningsåret 2016.

Frist for registrering og opplasting av signerte arbeidskontrakter: midnatt tirsdag 29. mai.

Logg inn her

F©R er Filmforbundets Organisasjon for Rettighetsforvaltning som forvalter og ivaretar opphavsrettigheter til film og TV arbeidere innenfor audiovisuell produksjon. Hvert år fordeler F©R et betydelig antall kroner i opphavsrettvederlag til våre rettighetshavere, og våren 2018 fordeles det vederlag for visningsåret 2016.

F©R inngår eksklusive forvaltningskontrakter med rettighetshavere, noe som gir F©R rett til å kreve inn opphavsrettsvederlag via avtaler med produsenter, kringkastere, audiovisuelle tjenestetilbydere eller andre. NFF og NFR har også fullmakter og samarbeidspartnere som Norwaco m.fl. Alle rettighetshavere innenfor film og tv området kan signere forvaltningskontrakt med F©R, og medlemmer signerer denne ved innmelding jf. forbundets vedtekter. Uorganiserte rettighetshavere likebehandles, og det vil stilles de samme krav til dokumentasjon av rettigheter.

Dersom du ikke har signert forvaltningskontrakt eller er medlem av et annet forbund, kan du kontakte disse for spørsmål om opphavsrettsvederlag.

For å få utbetalt vederlag for visningsåret 2016 må du logge deg inn på F©Rs registreringsportal og registrere dine film- og TV-produksjoner. Alle dine tidligere registreringer vil følge deg over til F©Rs nye portal. Har du ikke brukerprofil her kan du enkelt opprette en ny bruker. Alle produksjoner du registrerer i databasen vil sjekkes opp mot sendelister fra TV kanalene ( NRK, TV2, Discovery eller MTG-) for det aktuelle visningsåret. Registrer derfor alle produksjoner du har jobbet på, også for tidligere år, da det kan bli vist repriser av tidligere produksjoner.  

F©R deler ut vederlag til medlemmer og/eller rettighetshavere med forvaltningskontrakt samt uorganiserte rettighetshavere*. Pengene vi forvalter og deler ut kommer fra følgende områder:

TV-distribusjon av audiovisuelle verk, samtidig og uendret sending og på forespørsel utnyttelse på tv (f.eks via Get, Canal digital, Riks-TV, Altibox). Opphavsrettsvederlaget er forbeholdt rettighetshavere som er medlemmer av Norsk filmforbund/Norske filmregissører (NFF/NFR) og uorganiserte rettighetshavere som kan dokumentere rettigheter i behold*.

Kulturarv består hovedsakelig av opphavsrettsvederlag for NRKs on demand bruk av egenproduserte programmer på nrk.no/app. Opphavsrettsvederlaget er forbeholdt rettighetshavere som er medlemmer av NFF/NFR og uorganiserte rettighetshavere som på tilsvarende vis kan dokumentere rettigheter i behold*.

Undervisning (f. eks skoler, universiteter). Opphavsrettsederlaget er forbeholdt rettighetshavere som er medlemmer av NFF/NFR og uorganiserte rettighetshavere som kan dokumentere rettigheter i behold*.

Egenforvaltning av tv-distribusjon, avtaler med produsenter og kringkastere for kommersielle tv-kanaler (TV2, Discovery, MTG). Fra og med visningsåret 2016 fordeler vi også vederlag for produksjoner som er tilgjengelige på strømmeplattformene TV2 Sumo, Viaplay/Viafree og D-play.

Det fordeles opphavsrettsvederlag for enkeltproduksjoner hovedsakelig i visningsårene 2015/2016 ved midlertidig ordning, og fra og med visningsåret 2016 i fast ordning (Mediehusavtalene). Opphavsrettsvederlaget er forbeholdt rettighetshavere som er medlemmer av NFF/NFR og/eller som representeres av F©R ved forvaltningskontrakt. Uorganiserte rettighetshavere likebehandles, se forklaring for øvrig på denne siden.

Privatkopiering av audiovisuelle verk (f.eks. PVR) – Opphavsrettsvederlaget er en kompensasjon over statsbudsjettet for lovlig privatkopiering og er betaling over Kulturdepartementets budsjett, og fordeles til både organiserte og uorganiserte rettighetshavere uten dokumentasjonskrav.

*Vi gjør særskilt oppmerksom på at rettighetshavere skal dokumentere sine rettigheter for å få rett til vederlag for TV-distribusjon. Dette gjør du ved å laste opp dine signerte kontrakter inngått med produsent eller kringkaster. Fra og med visningsåret 2016 vil det være et absolutt krav å dokumentere dette for å få utbetalt vederlag. Rettighetsklausuler som sikrer deg retten på slike vederlag finner du her: Rettighetsklausuler

**F©R jobber hardt for å sikre økte inntekter for opphavsrett på det audiovisuelle området. Vi følger med i tiden på nye utnyttelsesformer, og tilbyr moderne løsninger for bransjens aktører som sikrer deg økte inntekter for din opphavsrett. På grunn av strengere krav til dokumentasjon av rettigheter i behold, kan imidlertid ikke F©R fra og med visningsåret 2016 garantere maksimale vederlag til rettighetshavere som ikke er medlemmer og/eller som ikke har inngått forvaltningskontrakt med F©R. Uorganiserte rettighetshavere likebehandles dersom de kan dokumentere tilsvarende rettigheter i behold. Beskytt dine rettigheter og inntekter!
Signer forvaltningskontrakt her i dag

 

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo


Org.nr. 971 480 238

Tlf: 21 52 33 80

Epost:
Generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

Medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook NFF på Twitter 

 

 

 

Norsk filmforbund © 2019 Privacy Statement