Rettighetshavergrupper AV-produksjon (fagfunksjoner)

Vederlagsforvaltningen følger generalforsamlingen i F©R til enhver tids vedtatte fordelingsplan. Stillingene i fordelingsplanen tar imidlertid utgangspunkt i arbeidsgiversidens (ved Virke Produsentforeningen) og arbeidstagersidens (ved Norsk filmforbund) omforente definisjon av hvordan stillingene i film- og TV-bransjen forholder seg til hverandre og skal betegnes i stillingsbeskrivelser og arbeidsavtaler. Enighet om dette oppnås i tarifforhandlinger og drøftelser. Stillingene som inngår i de omforente oversiktene betegnes også som fagfunksjoner. I vederlagsforvaltningen tilordnes faglig beslektede fagfunksjoner i rettighetshavergrupper.

Rettighetshavergrupper innen TV-underholdning

Særlig på TV-underholdningsområdet opererer produksjonsselskapene med mange ulike navn på fagfunksjonene, for eksempel under rettighetshavergruppen for "regi". Fagfunksjonene innen TV-underholdning har ofte andre betegnelser enn tilsvarende fagfunksjoner i øvrige deler av film- og TV-bransjen. Vi har derfor satt opp en separat liste over fagfunksjonene som anerkjennes som rettighetshavere på TV-underholdningsområdet.

Rettighetshavergrupper innen animasjon, dokumentar, kortfilm/novellefilm, musikkvideo, spillefilm, TV-drama (hovedkategorier):

Ovennevnte rettighetshavergrupper innenfor audiovisuell produksjon er de hovedkategorier som følger av lang bransjepraksis. At disse er relevante rettighetshavere innenfor audiovisuell produksjon følger bl.a. av Norsk filminstitutts rettighetshaverkategorier i forskrift om audiovisuelle produksjoner, voldgiftsavgjørelser, enighet i tariffavtaler mellom Norsk filmforbund og Virke (Produsentforeningen), med mer. 

NÆRMERE BESKRIVELSER AV HVER KATEGORI/FAGFUNKSJON

Nedenfor følger noen enkle beskrivelser både på norsk og engelsk av essensen i det skapende arbeidet til de rettighetshavergruppene som i dag er ansett å ha opphavsrett innenfor en audiovisuell produksjon i norsk film-og tv-bransje. 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har egne innspill angående fagfunksjoner og beskrivelse av dem. Det er svært viktig for oss å få jevnlig tilbakemeldinger fra dere som er rettighetshavere. 

A) Regissør

Regissøren er den som leder prosessen under den audivisuelle produksjonen med å skape et audiovisuelt verk (spillefilm, tv-drama, dokumentar, tv-underholdning eller annet).

Regissøren har det kunstneriske ansvaret for det audiovisuelle verkets endelige utforming, og visualiserer manuskriptet mens han eller hun instruerer skuespillere og crew i overensstemmelse med sitt konsept og visjon for det audiovisuelle verket. 

Regissøren har en nøkkelrolle som den som velger skuespillere og crew.

Etter internasjonal europeisk lovgivning er regissøren det audiovisuelle verkets opphavsperson. 

English translation: Director 

A film director is a person who directs the making of a film.

Generally, a film director controls a film's artistic and dramatic aspects, and visualizes the script while guiding the technical crew and actors in the fulfillment of that vision. 

The director has a key role in choosing the cast members, production design, and the creative aspects of filmmaking.

Under European Union law, the director is viewed as the author of the film.

B) Fotograf/DOP

Fotograf/DOP er den som leder kameracrewet som arbeider på en audiovisuell produksjon (spillefilm, tv-drama, dokumentar, tv-underholdning eller annet) for å skape et audiovisuelt verk. Fotograf/DOP er ansvarlig for de kunstneriske og tekniske avgjørelsene relatert til det audiovisuelle / "det levende bildet". 

Fotograf/DOP er lederen over alle de fotografiske komponentene i et audiovisuelt verk, inkludert "framing", kostymer, makeup, lys, såvel som å assistere postprodusenten med fargekorreksjon og "grading". 

Arbeidet består også i å, eventuelt sammen med B-foto, i å velge kamera, linser, filtere, kameraplassering osv. for å realisere de ulike scenene i tråd med regissørens visjon. 

English translation: Director of photography/DOP

Director of photography is the chief over the camera crew working on a film, television production or other live action piece and is responsible for achieving artistic and technical decisions related to the image. 

The director of photography is the chief over all the photography components of film, including framing, costumes, makeup, and lighting, as well as the assistant of the post producer for color correction and grading.

The director of photography and the cinematographer selects the camera, film stock, lens, filters, etc., to realize the scene in accordance with the intentions of the Director.

C) Lyd

Lydsjef

Lydsjefen er leder av lydavdelingen på location, og er ansvarlig for lydopptaket og lydmiksen på settet. 

Det er lydsjefens ansvar å bestemme hvordan lydteamet skal gjøre best mulig opptak av lyden for hver tagning eller hver scene, bestemme hvilke mikrofoner som skal brukes for hvert oppsett, mikse audio fra alle mikrofonene i realtime inn i et "mikstrack" som vil bli brukt i klippen og noen ganger også i den endelige audiovisuelle produksjonen. 

Lydsjefen har også ansvar for at det finnes logg av lydopptakene til postproduksjonen (etterarbeidet). 

Lyddesigner

Lyddesigneren spesifiserer, manipulerer eller genererer lydelementer. Lyddesign innebærer som oftest manipulering av lydopptak, som for eksempel lydeffekter og dialog. 

I noen tilfeller innebærer lyddesign også manipulasjon av lyd for å skape en ønsket effekt eller stemning. 

English translation: Sound

Production sound mixer 

The production sound mixer (or sound recordist) is the head of the Sound Department on location, and is responsible for the operation of the audio Mixer and Recorder(s) which receive feeds from the microphones on set. 

It is their responsibility to decide how they will deploy their team to capture the sound for each shot, select which microphones will be used for each setup, mix audio from all of the microphones in real time into a "mix track" that will be used while viewing rushes and during the edit, and sometimes in the final film, and to maintain logs of audio related issues for post production.

Sound designer 

The sound designer is one who practices the art of sound design. It is the process of specifying, acquiring, manipulating or generating audio elements. 

Sound design most commonly involves the manipulation of previously composed or recorded audio, such as sound effects and dialogue. 

In some instances it may also involve the composition or manipulation of audio to create a desired effect or mood.

D) Klipp

Klipping av audiovisuelt materiale er den kreative og tekniske delen av en audiovisuell produksjon.

Klipperen arbeider med råopptakene, velger ut shots og kombinerer de og sammenstiller de i sekvenser for å skape det ferdige audiovisuelle verket. 

En klipper må jobbe kreativt med bilder, story, dialog, musikk, rytme såvel som skuespillernes eller deltakernes fremføringer for å effektivt sammenstille og til og med ofte omskrive det audiovisuelle verket for å skape en sammenhengende helhet. 

English translation: Editing

Film editing is a creative and technical part of the post-production process of filmmaking.

The film editor works with the raw footage, selecting shots and combining them into sequences to create a finished motion picture. 

A film editor must creatively work with the layers of images, story, dialogue, music, pacing, as well as the actors' performances to effectively "re-imagine" and even rewrite the film to craft a cohesive whole.

E) Scenografi/production design

En scenograf/production designer er ansvarlig for det visuelle uttrykket i en audiovisuell produksjon. 

Scenografen/production designeren tar utgangspunkt i manus eller regissørens kunstneriske idé, og omsetter dette til et visuelt bilde. Scenografen identifiserer en design og stil for settet, location, props, lyssetting, kameravinkler og kostymer, og arbeider nært sammen med rekvisitør, "art departement", regissøren og produsenten.

English translation: Production design

Production designers are responsible for the visual concept of a film, television series etc. They identify a design style for sets, locations, graphics, props, lighting, camera angles and costumes, while working closely with the director and producer.

F) Kostymedesign

En kostymedesigner designer kostymer for audiovisuelle produksjoner som film, tv eller annet. Kostymedesigneren skal skape karakterene og balansere scenene med tekstur og farger osv.

Kostymedesigneren arbeider nært med regissøren, lysdesigneren, lydsjef/lyddesigner og annet kreativt personell. Kostymedesigneren samarbeider også med hårstylist, parykk-og maskør og makeup artist. 

English translation: Costume designer

A costume designer is a person who designs costumes for a film, stage production or television. The role of the costume designer is to create the characters and balance the scenes with texture and colour, etc. The costume designer works alongside the director, scenic, lighting designer, sound designer, and other creative personnel. The costume designer may also collaborate with hair stylist, wig master, or makeup artist. 

G) Manusforfatter

En manusforfatter skriver manus for film, tv, videospill med mer.

I noen tilfeller er manuset basert på et eksisterende verk, slik som en bok eller en persons livshistorie, som adapteres av manusforfatteren. 

Som oftest blir imidlertid en audiovisuell produksjon initiert av en manusforfatter, og av denne grunn får ofte også denne selve skriveoppdraget fra en produsent eller kringkaster. 

Manusforfatteren er stort sett involvert i utviklingsfasen og ikke så mye under innspillingen av en audiovisuell produksjon. Men noen ganger er manusforfatteren med som rådgiver eller også som produsent. 

Endel manusforfattere er også regissører.

English translation: Screenwriter

A screenwriter is a writer who practices the craft of screenwriting, writing screenplays on which mass media such as films, television programs, comics or video games are based.

In some cases, the script is based on an existing property, such as a book or person's life story, which is adapted by the screenwriter. 

The majority of the time, a film project gets initiated by a screenwriter and because they initiated the project, the writing assignment exclusively becomes his or hers. 

Screenwriters are normaly involvere in the pre- development stage, and rarely involved in the further development of a film. Sometimes they come on as advisors, or if they are established, as a producer. 

Quite a few screenwriters also direct.

H) Animasjon

Det finnes flere typer animasjonsfilm, og noen er mer vanlige enn andre. Tegnefilmen, som går ut på tegnet animasjon, er blant de mest vanlige. Dukkefilm, eller stop-motion, er en annen type, som er laget med plastelinafigurer, papirfigurer og avanserte dukker. Data- eller computeranimasjon, CGI, er også ganske vanlig, og 3-D animasjon blir stadig mer utbredt. Det er også vanlig å kombinere disse for å oppnå forskjellige visuelle illusjoner og effekter.

Å lage animasjoner er en tidkrevende prosess, og animatøren samarbeider ofte med for eksempel manusforfattere, storyboard-tegnere, karakterdesignere eller modellskapere og regissører.

English translation: Animation

Animators are artists who specialize in the creation of animation.

Animation is the process of making the illusionof motion and change by means of the rapid display of a sequence of static images that minimally differ from each other. 

Animation can be recorded with either analogue media, a flip book, motion picture film, video tape, digital media, including formats with animated GIF, flash animation and digital video. To display animation, a digital camera, computer, or projector are used along with new technologies that are produced.

Computer animation, CGI and 3-D animation is rapidly becoming more and more requested.

The animator often works closely together with the script writer, the storyboard designer and the director.

I) Maskør

Som maskør- og parykkmaker gir du rollefigurer et bestemt uttrykk ved hjelp av masker, hår og sminke på en levende skuespiller eller en special effects prop. Slikt arbeide finnes typisk i underholdningsbransjen, så maskører/VFX artister engasjeres ofte i film og tv-produksjoner eller andre audiovisuelle produksjoner.

Arbeidsoppgavene kan omfatte både håndverksmessige og kunstneriske oppgaver. Det kan innebære enklere ting som å gjøre ansiktet til en yngre skuespiller eldre, eller kompliserte ting som å skape et unikt alien-monster.

Maskøren underbygger rollenes særtrekk ved å klippe, farge, bearbeide, lage, tilpasse og reparere hår og parykker. I tillegg kan det være behov for å bygge neser, ører, haker, hele ansikter til dyr og mennesker og mye mer.

Maskør- og parykkmakeren er en viktig del av den kreative kunstneriske prosessen i en audiovisuell produksjon (film, tv, annet), og jobber nært sammen med regissør, scenograf/production designer og skuespillerne.

English translation: Special makeup effects artist

A special effects make-up artist uses wigs, make-up, prosthetics and other tools to create the desired look on a live performer or a special effects prop. This line of work is typically found in the entertainment industry, so special effects make-up artists may be hired by film and television productions or other audiovisual productions. The job of a special effects make-up artist can be as simple as aging the face of a young actor or as complicated as creating a never-before-seen alien monster. The special effect makeup-artist builds the distinctiveness of the characters by cutting, colouring, making,adapting and preparing hair and wigs, nose, ears, chin, facial masks for animals and humans and much more.

The special effect makeup-artist is an important part of  the creative process in an audiovisual production  (film, tv, other), and works closely together with the director, the production designer and the actors.

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement