Norsk Filmvederlagsfond

Norsk filmvederlagsfond

 

1. Hva er Norsk filmvederlagsfond?

Norsk filmvederlagsfond forvalter vederlagsmidler forhandlet fram av Norsk filmforbund (NFF), Norske Filmregissører (NFR), Norsk audiovisuell oversetterforening (NAVIO) og Kulturdepartementet. Fondet dekker vederlag til rettighetshavere for statens vederlagsfrie bruk av film, som primært er filmer til utlån på bibliotekene. 

2. Hvem har rett på vederlag fra filmvederlagsfondet?

Faggrupper vi deler ut vederlag til er manusforfatter, manusforfatter adapsjon, regissør, fotograf, klipper, lydsjef/lyddesigner, scenograf/produksjonsdesigner, innslagsanimatør/VFX, kostymedesigner og maskør.

3. Hvordan registrere verk og få utbetalt vederlag?

Alle titler må registreres av rettighetshaver med aktuell fagfunksjon. Dette gjøres på Min side. Når produksjonen er registrtert må det dokumenteres at verket distribueres vederlagsfritt slik at verket registreres i filmvederlagsfondet. En oversikt over hvilke av dine produksjoner som er blitt godkjent for utbetaling fra fondet finner du i menyen "Filmvederlagsfondet" på Min side. Er ikke verket allerede registrert i vederlagsfondet må rettighetshaver selv laste opp denne dokumentasjonen her.

Logg deg inn her og registrer dine produksjoner!

NB: Om en eller flere rettighetshavere har delt fagfunksjon på en produksjon, må dette dokumenteres. Med dokumentasjon menes arbeidskontrakt, signert avtale eller en skriftlig signert redegjørelse fra de involverte rettighetshavere hvor det spesifiseres og uttrykkes enighet om en fordeling innenfor en total av 100% for denne fagfunksjonen i verket. Dette lastes opp på rettighetshavers brukerside på Filmvederlagsfondets nettportal innen registreringsfrist.

Om dokumentasjon på delt fagfunksjon uteblir vil vederlag holdes tilbake inntil dette foreligger. 

4. Når utbetales vederlagene?

Filmvederlagsfondet har én årlig utbetaling. I forkant av den årlige utbetalingen bekjentgjør Norsk filmvederlagsfond en fastsatt dato for siste frist for rettighetshaver til å registrere sine verk i Filmvederlagsfondets database og dokumentere at disse distribueres vederlagsfritt. Den årlige fristen er endelig, og da årets vederlagspott utbetales i sin helhet hvert år vil det ikke være mulig å søke vederlag etter fristen er gått ut.

Neste utbetaling vil skje høst 2017. Registreringsfrist vil annonseres i god tid i forkant.

5. Hvordan fordeles vederlagene?

Filmvederlagsfondets modell for vederlagsberegning Pdf

6. Selvangivelse og innberetting av vederlag.

Husk at vederlag du har mottatt forrige kalenderår skal føres opp som næringsinntekt i selvangivelsen!

Lønnsmottaker
Er du utelukkende lønnsmottaker kan du føre opp beløp på inntil kr. 50.000,- på post "2.7.6 - Inntekt fra annen næring". Vederlag som er utbetalt i gjeldende år, og som samlet utgjør inntil kr. 50.000 fører du her. Har du mottatt vederlag som samlet utgjør et større beløp enn dette, må du fylle ut selvangivelse for næringsdrivende. Se under.

Næringsdrivende
Er du selvstendig næringsdrivende, eller både næringsdrivende og lønnsmottaker må du levere (eksempel): "RF-1030 Selvangivelse for næringsdrivende mv. 2016". Da føres utbetalte vederlag i posten "3700 - PROVISJONSINNTEKT".

Dette er posten for inntekt av provisjonssalg, inntekt vedrørende royalty, lisensinntekter osv. Det er opptjent provisjon, royalty mv (av salg) i inntektsåret som skal føres i denne posten. Dette vil for mange være et annet beløp enn det som eventuelt er oppgitt som "Betalinger til selvstendig næringsdrivende" i et eget Altinn-skjema som du skal ha mottatt. Dette skjemaet erstatter den tidligere kode 401 i lønns- og trekkoppgaven.

MERK! Også næringsinntekt som ikke er innberettet i lønns- og trekkoppgave er skattepliktig og skal føres opp i post 3700 eller 3900.

Har du ytterligere spørsmål, kan du ringe Skatteetaten på telefon 800 800 00.

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf: 21 52 33 80
Epost: post@filmforbundet.no
Org.nr. 971 480 238

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook NFF på Twitter NFF på Google+

 

Norsk filmforbund © 2017 Privacy Statement