Norsk Filmvederlagsfond

Norsk filmvederlagsfond

Norsk filmvederlagsfond er under omlegging.

I 2019 ble det inngått ny avtale om biblioteksvederlag fra Staten. Avtalen ble inngått mellom Staten ved Kulturdepartementet på den ene siden, og en rekke kunstnerorganisasjoner på den andre siden. Norsk filmvederlagsfond var en av avtalepartene.

Som følge av den nye avtalen er styret i Norsk filmvederlagsfond i gang med å utarbeide et nytt regelverk for fordeling av vederlag innen området audiovisuelle produksjoner.

Det er ikke satt noen dato for neste registreringsrunde. Nærmere informasjon vil bli gitt på nyåret 2020.

Norsk filmvederlagsfonds seneste registreringsrunde under den gamle ordningen ble avsluttet torsdag 13. desember 2018. Dette er regelverket under den gamle ordningen: 

1. Hva er Norsk filmvederlagsfond?

Norsk filmvederlagsfond forvalter vederlagsmidler forhandlet fram av Norsk filmforbund (NFF), Norske Filmregissører (NFR), Norsk audiovisuell oversetterforening (NAVIO) og Kulturdepartementet. Fondet dekker vederlag til rettighetshavere for Statens vederlagsfrie bruk av film, som primært er filmer til utlån på bibliotekene. 

2. Hvilke faggrupper har rett på vederlag fra filmvederlagsfondet?

Faggrupper som NFVF deler ut vederlag til:

 • manusforfatter
 • manusforfatter adapsjon
 • regissør
 • fotograf
 • klipper
 • lydsjef/lyddesigner
 • scenograf/produksjonsdesigner
 • innslagsanimator
 • VFX
 • kostymedesigner
 • maskør

3. Hvilken type distribusjon kvalifiserer til vederlag fra filmvederlagsfondet?

Norsk Filmvederlagsfond dekker vederlag for Statens vederlagsfrie bruk av film- og TV-produksjoner. Dette er primært verk som er fysisk tilgjengelig for utlån til publikum i bibliotekene. 

Filmvederlagsfondet får en del henvendelser vedrørende annen distribusjon. Det er viktig å merke seg at følgende distribusjon ikke kvalifiserer til vederlagsutbetaling fra Norsk filmvederlagsfond:

 • Kort og dokumentarfilm tilgjengelig på Filmbib. Rettighetshavere får utbetalt vederlag for denne distribusjonen gjennom Innkjøpsordningen for kort- og dokumentarfilm.
 • Filmer tilgjengelig på filmarkivet.no, filmrommet.no og norgesfilm.no. Etter uttalelser fra NFI og Kulturdepartementet skal disse verkene være klarert med rettighetshavere, og Staten vil ikke betale dobbelt for denne typen distribusjon.
 • Filmer tilgjengelige i bibliotekssentralens database. Sentralen er leverandør av media til bibliotekene, men låner ikke direkte ut til publikum slik bibliotekene gjør. 
 • Filmer med visning på festivaler eller lignende arrangementer. Dette er ikke Statens vederlagsfrie bruk av film.

4. Hvordan registrere verk og få utbetalt vederlag?

Alle titler må registreres av rettighetshaver med aktuell fagfunksjon. I 2018 lanserte Filmforbundet en nettportal for registrering av fagfunksjoner i forbindelse med fordelinger av vederlag fra Filmvederlagsfondet. Per juni 2019 er det tekniske problemer med den nettportalen, og vi oppfordrer rettighetshavere til ikke å foreta nye registreringer inntil feilene er rettet.

Når produksjonen er registrert må det dokumenteres at verket distribueres vederlagsfritt. Dokumentasjon kan være skriftlig korrespondanse med bibliotek, eller skjermbilde fra bibliotekets digitale kartotek. Vi har per juni 2019 ikke kapasitet til å motta slik dokumentasjon, og henstiller til rettighetshavere om å avvente registrering og innsending av dokumentasjon til vi informerer om at ny fordelingsrunde vedrørende Filmvederlagsfondet er åpnet.

5. Når utbetales vederlagene?

Filmvederlagsfondet har én årlig utbetaling. I forkant av den årlige utbetalingen bekjentgjør Norsk filmvederlagsfond en fastsatt dato for siste frist for rettighetshaver til å registrere sine verk i Filmvederlagsfondets database og dokumentere at disse distribueres vederlagsfritt. Den årlige fristen er endelig, og da årets vederlagspott utbetales i sin helhet hvert år vil det ikke være mulig å søke vederlag etter fristen er gått ut.

Registreringsfristen for å få vederlag for året 2018 utløp torsdag 13. desember klokken 23.59

6. Hvordan fordeles vederlagene?

Se Filmvederlagsfondets modell for vederlagsberegning Pdf

7. Selvangivelse og innberetting av vederlag.

Innrapportering i skattemeldingen:
Filmvederlagsfondet innrapporterer vederlaget ditt som næringsinntekt. Du er selv ansvarlig for å kontrollere at korrekt utbetalt beløp kommer med på skattemeldingen din.

Dersom du selv må føre inn korrekt beløp:
Uavhengig om du er lønnsmottaker eller selvstendig næringsdrivende skal vederlaget du mottar innberettes i skattemeldingen.

 • Om du i utgangspunktet er lønnsmottaker og har mottatt vederlagssum som ikke overstiger kr 50 000 kan du velge å levere denne ”Uten næringsoppgave”. Du velger alternativet ”Mine sum driftsinntekter overstiger ikke kr 50 000 og jeg ønsker ikke å levere næringsoppgave”. Vederlaget du har mottatt føres her som inntekt.
 • Om du er selvstendig næringsdrivende eller har mottatt vederlagssum som overstiger kr 50 000 må du fylle ut og  levere næringsrapport. Om det passer for deg, anbefaler vi at du velger alternativet ”Næringsrapport skatt” når du innberetter vederlaget. Vi anbefaler at du fører vederlaget som Provisjonsinntekt.

Hvis har spørsmål vedrørende utfyllingsprosessen anbefaler Skatteetaten at du tar kontakt med dem på telefon 800 800 00 for nærmere forklaring.

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo

Tlf: 21 52 33 80

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: faktura@filmforbundet.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2020 Privacy Statement