Norsk Filmvederlagsfond

Norsk filmvederlagsfond

Norsk filmvederlagsfond har åpnet for registreringen 2017!
Endelig frist for registrering er fredag 8. desember.

1. Hva er Norsk filmvederlagsfond?

Norsk filmvederlagsfond forvalter vederlagsmidler forhandlet fram av Norsk filmforbund (NFF), Norske Filmregissører (NFR), Norsk audiovisuell oversetterforening (NAVIO) og Kulturdepartementet. Fondet dekker vederlag til rettighetshavere for statens vederlagsfrie bruk av film, som primært er filmer til utlån på bibliotekene. 

3. Hvilke faggrupper har rett på vederlag fra filmvederlagsfondet?

Faggrupper vi deler ut vederlag til er manusforfatter, manusforfatter adapsjon, regissør, fotograf, klipper, lydsjef/lyddesigner, scenograf/produksjonsdesigner, innslagsanimator, VFX, kostymedesigner og maskør.

3. Hvilken type distribusjon kvalifiserer til vederlag fra filmvederlagsfondet?

Norsk Filmvederlagsfond dekker vederlag for statens vederlagsfrie bruk av film og TV produksjoner. Dette er primært verk som er fysisk tilgjengelig for utlån til publikum i bibliotekene. 

Filmvederlagsfondet får en del henvendelser vedrørende annen distribusjon. Det er viktig å merke seg at følgende distribusjon ikke kvalifiserer til vederlagsutbetaling fra Norsk filmvederlagsfond:

  • Kort og dokumentarfilm tilgjengelig på Filmbib. Rettighetshavere får utbetalt vederlag for denne distribusjonen gjennom "innkjøpsordningen".
  • Filmer tilgjengelig på filmarkivet.no, filmrommet.no og norgesfilm.no. Etter uttalelser fra NFI og kulturdepartementet skal disse verkene være klarert med rettighetshavere, og staten vil ikke betale dobbelt for denne typen distribusjon.
  • Filmer tilgjengelige i bibliotekssentralens database. Sentralen er leverandør av media til bibliotekene, men låner ikke direkte ut til publikum slik bibliotekene gjør. 
  • Filmer med visning på festivaler eller lignende arrangementer. Dette er ikke statens vederlagsfrie bruk av film.

4. Hvordan registrere verk og få utbetalt vederlag?

Alle titler må registreres av rettighetshaver med aktuell fagfunksjon. Dette gjøres på din side på filmvederlagsfondet.no. Når produksjonen er registrert må det dokumenteres at verket distribueres vederlagsfritt. Dokumentasjon kan være skriftelig korrespondanse med bibliotek, eller skjermbilde fra bibliotekets digitale kartotek.Når du er innlogget på siden din vil du til enhver tid kunne se om verket ditt er godkjent, til behandling eller avslått for å få vederlag fra fondet i år.

Logg deg inn her og registrer dine produksjoner!

NB: Om en eller flere rettighetshavere har delt fagfunksjon på en produksjon, må dette dokumenteres. Med dokumentasjon menes arbeidskontrakt, signert avtale eller en skriftlig signert redegjørelse fra de involverte rettighetshavere hvor det spesifiseres og uttrykkes enighet om en fordeling innenfor en total av 100% for denne fagfunksjonen i verket. Dette lastes opp på rettighetshavers brukerside på Filmvederlagsfondets nettportal innen registreringsfrist.

Om dokumentasjon på delt fagfunksjon uteblir vil vederlag holdes tilbake inntil dette foreligger. 

5. Når utbetales vederlagene?

Filmvederlagsfondet har én årlig utbetaling. I forkant av den årlige utbetalingen bekjentgjør Norsk filmvederlagsfond en fastsatt dato for siste frist for rettighetshaver til å registrere sine verk i Filmvederlagsfondets database og dokumentere at disse distribueres vederlagsfritt. Den årlige fristen er endelig, og da årets vederlagspott utbetales i sin helhet hvert år vil det ikke være mulig å søke vederlag etter fristen er gått ut.

Registreringsfrist for å få vederlag for året 2017: fredag 8. desember klokken 23.59

6. Hvordan fordeles vederlagene?

Filmvederlagsfondets modell for vederlagsberegning Pdf

7. Selvangivelse og innberetting av vederlag.

Innrapportering i skattemeldingen:
F©R innrapporterer vederlaget ditt som næringsinntekt. Du er selv ansvarlig for å kontrollere at korrekt utbetalt beløp kommer med på skattemeldingen din.

Dersom du selv må føre inn korrekt beløp:
Uavhengig om du er lønnsmottaker eller selvstendig næringsdrivende skal vederlaget du mottar innberettes i skattemeldingen.

  • Om du i utgangspunktet er lønnsmottaker og har mottatt vederlagssum som ikke overstiger kr 50 000 kan du velge å levere denne ”Uten næringsoppgave”. Du velger alternativet ”Mine sum driftsinntekter overstiger ikke kr 50 000 og jeg ønsker ikke å levere næringsoppgave”. Vederlaget du har mottatt føres her som inntekt.
  • Om du er selvstendig næringsdrivende eller har mottatt vederlagssum som overstiger kr 50 000 må du fylle ut og  levere næringsrapport. Om det passer for deg, anbefaler vi at du velger alternativet ”Næringsrapport skatt” når du innberetter vederlaget. Vi anbefaler at du fører vederlaget som Provisjonsinntekt.

Hvis har spørsmål vedrørende utfyllingsprosessen anbefaler Skatteetaten at du tar kontakt med de på telefon 800 800 00 for nærmere forklaring.

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus
0152 Oslo


Org.nr. 971 480 238

Tlf: 21 52 33 80

Epost:
Generelle henvendelser:
post@filmforbundet.no

Medlemshenvendelser:
medlem@filmforbundet.no

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook NFF på Twitter 

 

 

 

Norsk filmforbund © 2018 Privacy Statement