Norsk Filmvederlagsfond

Generelt om opphavsrett

Om opphavsrett til åndsverk 

Utøvelsen av visse fagfunksjoner regnes som skapende innsats som gir opphavsrettigheter i det ferdige verket

Regjeringen ved Kulturdepartementet har publisert informasjon om endel generelle prinsipper og begreper som gjelder spørsmålet om godtgjøring til opphavere når verket blir brukt.

Les mer om opphavsrett på Kulturdepartementets sider (sist oppdatert 12.08.2019).

Kulturdepartementet har også publisert informasjon om den nye åndsverkloven som trådte i kraft 1. juli 2018.

EU har vedtatt et direktiv som på grunn av EØS-samarbeidet også skal implementeres i norsk rett. EU-direktivet kalles CRM-direktivet (CRM står for Collective RIghts Management) eller Direktivet om kollektiv rettighetsforvaltning. Implementeringen av CRM-direktivet i norsk rett er under forberedelse i 2020. Les mer på Kulturdepartementets sider om CRM-direktivet.

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement