Arbeidskonflikt

Arbeidskonflikt - utvikling steg for steg

Hva fører til en arbeidskonflikt og mulig streik?

  1. Den utløsende faktor i en eventuell arbeidskonflikt er at Filmforbundet og Virke Produsentforeningen ikke klarer å bli enige i ordinære forhandlinger.
  2. Forhandlingsutvalgene fra Filmforbundet og Virke Produsentforeningen vil bli innkalt til mekling hos Kretsmekleren. Under meklingen skal partene forsøke å komme til enighet.
  3. Hvis partene blir enige, får medlemmene av Filmforbundet en e-post med forslaget, som skal stemmes over ved uravstemning.
  4. Dersom vi ikke blir enige under mekling, eller ikke får flertall for forslaget ved uravstemning kan Filmforbundet ta ut medlemmene sine i streik.
  5. Hvem blir tatt ut ved en eventuell streik? Medlemmene av Filmforbundet får beskjed om hvilke medlemmer på hvilke produksjoner som blir tatt ut i streik. Streikeuttaket vil bli varslet i forkant. Streiken vil gradvis trappes opp.
  6. Medlemmer som blir tatt ut i streik, får skattefritt streikebidrag. Dersom du blir tatt ut i streik får du særskilt beskjed om dette. I en arbeidskonflikt er det fagforeningen som har ansvar for å melde fra hvilke produksjoner og hvem som blir tatt ut i streik. Har du ikke fått beskjed skal du møte til arbeid som normalt. I første uttak er det som regel bare en del av medlemmene som er tatt ut. Kontaktinformasjon for Filmforbundet finner du her.

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2022 Privacy Statement