Enkel kontrakt for korttidsengasjement

Norsk filmforbund har utarbeidet en standardkontrakt for korttidsengasjementer som både filmarbeidere og produsenter oppfordres til å bruke. Den er koblet til våre kollektive avtaler, både overenskomstene og rettighetsavtalene, og er derfor godt egnet til å formalisere arbeidsforholdet og klarere rettigheter på en rask og enkel måte.
 
Kontrakten har felt som kan fylles ut på de fleste enheter, som så kan lagres til en PDF, skrives ut og signeres av partene. Man kan da enkelt også gjenbruke skjemaene med personalia til neste prosjekt. Husk å lese beskrivelsen på baksiden for å unngå feil ved utfyllingen. Ta kontakt med juridisk@filmforbundet.no ved spørsmål, feil eller mangler.
 

Enkel kontrakt for korttidsengasjement (pdf)

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement