Satser - Stuntarbeid

Stunt - anbefalte rater

Styret i Fagutvalg Stunt har utarbeidet følgende oversikt over veiledende satser, ekskl. sosiale utgifter og mva (for dem som er momspliktig):

Felles veiledende stuntrater (kan variere iht korttidsoppdrag/ langtidsoppdrag). Inkluderer ikke nedbrekk av scener eller forberedelser i forkant av opptaksdag.
Koordinator 08t - Kr 8000,- + moms + sos. utgifter
StuntRigger 08t - Kr 7500,- + moms + sos.utgifter
Stuntutøver 08t - Kr 6000,- + moms + sos. utgifter
Kost/mask i forkant Halvdagsrate
Øvingsdag/ koreografi Halvdagsrate
Reisetid m/utstyr Fulldagsrate
Reisetid "passasjer" Halvdagsrate
Ventedag Halvdagsrate
Risikotillegg/belastningtillegg eksempler).
Harde treff
Vurderes og settes av koordinator basert på mulighet for beskyttelse, kostyme, underlag, områdets generelle sikkerhet og antall gjentagelser.
Høye fall
Påtenning
Påkjørsel
Bilkrasj
Annet
Overtidstillegg
 
Her følger vi NFFs overtidssatser

 

Sist oppdatert 6. januar 2020.

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement