Felleserklæring om arbeidstakerstatus

Norsk Filmforbund og Norske film- og TV-produsenters forening (Produsentforeningen) utarbeidet i 2008 en felleserklæring om filmarbeidernes status som arbeidstaker. De to partene presiserer der at filmarbeidere har krav på det vern arbeidsmiljøloven gir ansatte.

Felleserklæringen ble signert på et tidspunkt da Filmforbundet i liten grad hadde medlemmer i TV-sektoren. Senere har TV-sektoren utviklet seg til å bli svært sentral i forbundets arbeid, og prinsippene i Felleserklæringen vil i dag gjelde også for andre sektorer enn spillefilm:

Norsk filmforbund
Dronningens gate 16, Filmens Hus 0152 Oslo / Skippergata 17, 0152 Oslo

Tlf. sentralbord: 21 52 33 80
(Betjent hverdager kl. 11.00-15.00)

Org.nr. 971 480 238

E-post - generelle henvendelser:
post(at)filmforbundet.no

E-post - medlemshenvendelser:
medlem(at)filmforbundet.no

E-post - fakturamottak: 971480238(at)mottak.unieconomy.no

 

Følg NFF i sosiale medier:

NFF på Facebook 

 

Norsk filmforbund © 2021 Privacy Statement